Skip to main content

Mimořádný výstav Turínského plátna

Několik let jsem se zabýval Turínským plátnem. Když jsem byl v Turíně, šel jsem se podívat do muzea věnovaného této podivuhodné relikvii, samozřejmě jsem tam byl také několikrát v katedrále Sv. Jana Křtitele, kde je uloženo ve zvláštní kapli. Napsal jsem o něm knížku Plátno z Turína, při jejím psaní jsem se párkrát doslova dotkl Ježíšových ran při odchodech spolubratří, při úmrtí těch nejlepších (Toník Nevola) a při vlastní nemoci. Zjistil jsem, že to plátno není jen „obraz“ nebo „ikona“, že se může člověku vepsat do života a že může být průvodcem v časech dobrých i zlých. Nikdy jsem ten Ježíšův rubáš, o jehož autenticitě nemám pochyb, na vlastní oči neviděl, i když jsem roku 2015 byl blízko, protože čtrnáct dní po jeho vystavení jsem tam byl na světovém setkání salesiánské mládeže. Plátno už ale bylo tou dobou hezky zpátky ve svém pelíšku. Teď bude na Bílou sobotu mimořádná příležitost se s ním setkat, byť jen elektronicky, protože ho turínský arcibiskup Cesare Nosiglia po velkém naléhání věřících vystaví na Bílou sobotu 11. dubna v 17.00 hodin, a bude to všechno online zde.

Ve Svatém karanténním týdnu bude víc příležitostí, jak využít čas také zbožně a jak se účastnit posvátného dění. Ticho, které panuje všude kolem, když se lidé nemůžou moc pohybovat, po silnicích jezdí mnohem míň aut a z otevřených oken se ozývá čím dál hlasitěji jarní příroda, bude asi nejlepším nástrojem přibližování Bohu a Ježíši při jeho cestě do Jeruzaléma a na Golgotu. Čemu jinému by měl sloužit Svatý týden? Pro ty, kdo vládnou angličtinou, je skvělým průvodcem postní dobou a vůbec duchovním životem australský biskup Robert Barron, který každý den tohoto týdne promítá na svých stránkách zdarma film o největších světcích církve. Výborné náměty jsou také na stránkách Liturgie.cz vedených P. Radkem Tichým. A pak je asi také dobré zůstávat ve svých farnostech, a pokud jsou trochu onlinové, připojit se k místním bohoslužbám v našem vlastním společenství.

Zdeněk Jančařík