Skip to main content

Je neděle, a to se nedělá

Přátelé, je neděle, a to se nedělá, tak jen malou mytickou historku z Flander o tom, jak přišli na svět ptáci:

Jednou chtěli démoni zase napadnout Boha a zabít ho. Za tím účelem shromáždili na široké cestě kamení všeho druhu. Když se o několik dní později musel Bůh vydat s jakýmsi poselstvím na zem, démoni už na něj odhodlaně čekali. Jakmile ho spatřili sestupovat z nebe, začali po něm vší silou vrhat kameny.

Ale Bůh si v každé situaci vždycky ví rady. Kamení, které po něm démoni házeli, proměňoval v ptáky různých velikostí. A ptáci se rozptýlili po celičké zemi, rozletěli se do lesů a luk, kde se usadili, a všichni pěli chválu na Boha, Stvořitele nebe, země a všech věcí.

Zdeněk Jančařík