Skip to main content
Slavíme dnes svátek biskupa Káji a všech dalších Karlů, protože dnes má památku Karel Boromejský, nejlepší patron přede všemi epi- i pandemiemi! Kde se na něho hrabe takový sv. Roch nebo (Bože, odpusť mi!) sv. Kryštof… Svatý Karel byl totiž jako šlechtic i milánský arcibiskup právě při velkém moru v Miláně (1576–1578) aktivní, až hyperaktivní. Sám ošetřoval nemocné, zpovídal v milánských ulicích tak, že před ním šel vyvolávač, který zvonkem před morem zasaženými domy ohlašoval, že se blíží Karel, a lidi se zpovídali zpoza vrat. Doslova nutil jezuity a františkány, aby zůstávali ve městě a sloužili lidem, sám celebroval na náměstích mše tak, aby lidé mohli vyhlížet z oken a balkonů. Morová rána v Miláně trvala skoro dva roky a vyžádala si na deset tisíc obětí. Když se přehnala, vydal se Karel bosky na poděkování k turínskému plátnu, které tehdy ještě bylo v Chambéry. Musel by bos překročit Alpy, ale vévoda Savojský nechal slavné plátno tehdy převézt za Alpy do Turína a od té doby Ježíšovo pohřební roucho spočívá v Turíně.
Zde je doklad kousek z životopisu sv. Karla:
„V roce 1576 v Miláně propukla obrovská morová epidemie, které během téměř dvou let podlehlo na 10 000 obětí. Stala se největší zatěžkávací zkouškou Karlových organizačních schopností, morální síly a víry. Karel zavedl přísný hygienický režim, zahrnující dezinfekci (ocet, nehašené vápno, vykuřování, vypalování), izolaci nakažených osob, provizorní stavby špitálů a hromadné pohřbívání do šachet. Tvrdě a nekompromisně vyžadoval plnění a střetával se tak zejména s odporem majetných rodin, protože i u nich vyžadoval izolaci nakažených a naprostou likvidaci jejich osobních předmětů, vnitřního vybavení domů (paláců a zámků).
Kromě toho postupně rozprodal veškerý svůj majetek, aby financoval náklady na živobytí zbídačelých obyvatel Milána. Dále pravidelně navštěvoval špitály a novými předpisy přikazoval kněžím, aby kdykoliv sloužili nemocným a zaopatřovali umírající. Zejména ke službě vyzval kapucíny a jezuity. Proti jeho přísnosti se zvedl odpor, například generál řádu jezuitů Everard Mercurian u papeže protestoval, že jezuitští kněží mají především sloužit živým a zdravým, ne umírat s nakaženými. Karel sám se choval příkladně, nemocným obstarával ošacení, léky i potraviny.“
Karle, svatý, pros za nás i proti koroně!
Zdeněk Jančařík