Skip to main content

(1828 – 1900)

památka 18. 5.

Leonard se narodil přímo v Turíně. Jeho rodina byla zámožná a on byl osmým dítětem. Když mu byly čtyři roky, jeho otec zemřel. Přesto se mu dostalo skvělého vzdělání v katolické škole v Savoně. V mládí prožíval velkou, hlubokou krizi víry, ze které vyšel s rozhodnutím: stát se knězem.

Při svých studiích pracoval v oratořích, kde přišel do styku s problémy, které měla tehdejší turínská mládež. Kvůli společnému cíli, pomoci těmto mladým lidem, začal blízce spolupracovat s donem Cafassem a Donem Boskem. Preventivní systém vzal za svůj a skutečně jím žil.

On byl technicky zdatným knězem. Jezdil tedy po celé Itálii, cestoval do Francie i Anglie a všude mladé lidi učil jak katolickému katechismu, tak technickým znalostem. V roce 1873 založil Kongregaci svatého Josefa, již cílem bylo vzdělávat mladé a to zejména chudé a opuštěné. Otevíral oratoře, technické školy, rodinné domy pro mladé a dokonce i zemědělskou školu. Zakládal laická sdružení pro technické vzdělávání a tiskařské práce.

V roce 1884 onemocněl zápalem plic, který se mu vracel po celý zbytek života. Sám don Bosco mu přijel v nemoci požehnat. To ho sice povzbudilo psychicky, ale stárnoucí věk mu nedovoloval se uzdravit úplně. O šestnáct let později zemřel.