Skip to main content

Svatý František Saleský

By 23. 1. 202025 ledna, 2020Salesiánské nebe

(1567 – 1622)

svátek 24. 1.

Svatý František Saleský se narodil jako první z dvanácti dětí rodičům, kteří patřili k šlechticům v Savojsku, ve východní Francii. Narodil se v době, kdy se římskokatolická církev potýkala s odchodem některých věřících do protestantských církví, což bylo v blízkosti Švýcarska velice aktuální. Pro Františka bylo setkání s Kalvinovým učením o predestinaci rozhodující. Zvolil si dráhu kněze.

 

Když se s myšlenkou předurčení setkal, začal přemýšlet o svém životě a prožil velkou krizi. Studoval práva na přání otce, ale přestože s tím otec nesouhlasil, studium ukončil a začal se připravovat na kněžský život. Zaměřoval se na chudé, nemocné, vězněné, zdůrazňoval, že křesťanskou zbožnost může (a měl by) každý spojit se svým každodenním životem a posláním, i když se jedná o rolníka, pekaře, tiskaře, stejně tak kladl velký důraz na eucharistii. Později se setkal s Janou Františkou de Chantal, se kterou založil ženský řád Navštívení Panny Marie, jehož řeholnice se staraly o nemocné a chudé. V roce 1602 by se stal biskupem se sídlem v Ženevě, kde ale nebyla lehká doba.

 

V Ženevě převažovali protestanti, s jimiž teology vedl četné diskuze. Po svém zážitku z mládí se je hlavně snažil navrátit ke katolické víře. Měl působivá kázání, na které chodilo mnoho lidí, ale postupně byla zakázána. Šířil tedy Boží slovo pomocí letáků a dopisů.

 

František Saleský byl velmi vážený, dokonce vypomáhal ve francouzské politice. Při jedné cestě ovšem onemocněl a v roce 1622 zemřel. Už v roce 1665 byl svatořečen. Pro svoji duchovnost a práci s chudými si jej Don Bosco o téměř dvě stě let později vybral jako patrona své kongregace a založil Salesiánskou kongeregaci, která byla pojmenována právě po něm.