Skip to main content

Svatý Dominik Savio

By 6. 5. 201912 května, 2021Salesiánské nebe

(1842 – 1857)

svátek 6. 5.

Pomozte mi stát se svatým!

sv. Dominik Savio

Dominik Savio pocházel ze severu Itálie, z Piemontu, nedaleko od Turína. Jeho rodina byla spíše chudá, ale zato bohatá vírou, věřila upřímně, hluboce a intenzivně. Rodiče předali tuto víru i Dominikovi a ten ve dvanácti letech odešel k Donu Boskovi, aby mohl studovat u něj na Valdoccu. Don Bosco v něm rozpoznal čistou duši a chlapce skutečně oddaného Pánu, proto ho vzal mezi své chlapce.

 

Dominik pomáhal, kde mohl. Učil mladší chlapce, staral se o ně, když byli nemocní. Byl uctivý, pokorný, poslušný a vedle všech těchto ctností byl ještě velmi veselým chlapcem, který rozveseloval všechny ostatní. Také se hodně modlil a rozpoznal, jak je hřích špatný a snažil se chlapce od hříchu odvádět co nejdál, chtěl zachránit duše všech podle motta „Da mihi animas, coetta tolle“. Choval velkou úctu k Panně Marii, potěšilo ho dogma o jejím neposkvrněném početí vydané Piem IX. Založil na Valdoccu Společnost Neposkvrněné, ze které později vyšlo několik pomocníků.

 

Chtěl se stát svatým, Donu Boskovi se se svým přáním několikrát svěřil a Don Bosco byl připraven mu na cestě ke svatosti pomoci. Žil tímto životem do svých patnácti let, kdy ale vážně onemocněl. Vrátil se domů do Mondonia, kde obklopen rodinou zemřel.