Skip to main content

Blahoslavený Štěpán Šándor

By 8. 6. 20209 června, 2020Salesiánské nebe

(1914-1953)

památka 8. 6.

Narodil se v roce 1914 ve vesnici Szolnok, sto kilometrů na jihovýchod od Budapešti. Do noviciátu k salesiánům vstoupil roku 1938, ovšem během noviciátu byl povolán na vojnu do Budapešti. Naštěstí se mu podařilo vojnu ještě přerušit a roku 1940 dokončit noviciát. V roce 1946 složil věčné sliby jako salesián – koadjutor a s vervou sobě vlastní se pustil do budování budapešťské tiskárny a učiliště, kde byl vynikajícím mistrem a vychovatelem. Během komunistické perzekuce byl v roce 1952 zatčen a odsouzen k trestu smrti oběšením za protistátní činnost. Poprava byla vykonána 8. června 1953. Dochovalo se několik svědectví od Štěpánových spoluvězňů o jeho zbožnosti a věrnosti Bohu až do konce. Podobně jako v případě číhošťského mučedníka Josefa Toufara, byla zpráva o vykonání trestu smrti doručena příbuzným teprve v říjnu 1959, tedy po šesti letech. Prohlášen za blahoslaveného byl teprve nedávno – 19. října 2013 v Budapešti.

MODLITBA

Všemohoucí Bože,
tys dal blahoslavenému mučedníkovi Štěpánovi milost,
aby obětoval svůj život pro dobro mládeže,
když s vírou čelil zkouškám a pronásledování.
Na jeho přímluvu dopřej i nám,
abychom vždycky jednali ve službě pravdě,
a tak všem ukazovali evangelium radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.