Skip to main content

Blahoslavený August Czartoryski

(1858 – 1893)

nezávazná památka 2. 8.

Rodina Czartoryská byla v osmnáctém století jednou z nejvlivnějších v Polsku. Jenže s příchodem století devatenáctého je Rusové vyhnali do exilu. Žili v Paříži a tam se princi Ladislavu a princezně Mary Amparo, dceři španělské královny, narodil syn August.

Když bylo Augustovi šest let, jeho matka zemřela. O několik let později si jeho otec vzal za manželku Margaret Orleánskou, následnici francouzského trůnu. August se pohyboval se svým otcem ve vysokých kruzích, ale jeho tento život nikterak nezajímal. Byl velmi hodný, přemýšlivý, chytrý a také duchovně založený.

Od deseti let studoval střídavě v Paříži a Krakově. Studium ale musel v sedmnácti letech přerušit kvůli svému zdraví, měl různé respirační choroby, a odjel na dlouhou dobu na jih Evropy, kde bylo příznivější klima.

Od čtrnácti let se o něj staral o dvacet let starší polský patriot, později svatořečený Josef Kalinowski. Byl mu duchovním vůdcem, pomáhal mu se studiem… V roce 1877 se Josef Kalinowski stal karmelitánem.

Začátkem osmdesátých let devatenáctého století přijel Don Bosco do Paříže a Margaret ho pozvala do sídla Czartoryských. Sloužil tam mši a po jejím skončení za ním přišel August, Don Bosco mu učaroval. Zatímco Augustův otec si pro něj představoval diplomatickou kariéru, August se teď rozhodl, že se stane salesiánem.

Následující roky jezdil za Donem Boskem do Turína a žádal ho, ať může vstoupit do salesiánské kongregace. Don Bosco si tím nebyl stále jistý, až ho nakonec přesvědčil papež Lev XIII. V roce 1887 se tedy August vzdal svého nároku na polský trůn a stal se novicem, přes všechen odpor své rodiny. O pět let později byl vysvěcen na kněze, ale jeho rodina při tom nebyla.

Moc dlouho knězem nebyl. O rok později onemocněl tuberkulózou a zemřel. Bylo mu pouhých pětatřicet let.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys povolal blahoslaveného kněze Augustina
k následování tvého Syna,
který, ač bohatý, stal se chudým;
dej, abychom ti, povzbuzeni jeho příkladem
a poslušni působení Ducha svatého,
pokorně sloužili v nejpotřebnější mládeži,
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.