Skip to main content

Blahoslavený Alois Variara

By 15. 1. 202125 ledna, 2021Salesiánské nebe

(1875 – 1923)

památka 15. 1.

Smrt přichází od Boha a k Bohu přivádí.

bl. Alois Variara

Alois Variara se narodil do velmi zbožné rodiny. Jeho otec, Pietro, potkal Dona Boska dávno před tím, než Alois přišel na svět. Bylo to v roce 1856, kdy Don Bosco přišel do jejich vesnice Viarigi, asi padesát kilometrů od Turína a třicet kilometrů od Castelnuova, aby zde mluvil o svém poslání a svých chlapcích. Jeho dílo Pietra natolik oslovilo, že se rozhodl poslat svého syna o třicet let později na studia na Valdocco. Tam salesiáni oslovili i Aloise a již v šestnácti letech vstoupil do noviciátu.

 

Když bylo Aloisovi devatenáct let, odjel díky donu Uniovi jako misionář do městečka Agua de Dios v Kolumbii, kde se staral o malomocné a hlavně malomocné děti. Snažil se jim zpříjemnit a rozveselit život, založil spolu s nimi například hudební skupinu. O pět let později byl vysvěcen na kněze.

 

Mezi malomocnými dívkami nebo těmi, které byly dcerami malomocných rodičů, byly i hluboce věřící dívky, které toužily zasvětit svůj život Pánu. Nebyla však žádná možnost, aby byly přijaty do jakéhokoli řádu nebo kongregace. Proto pro malomocné založil kongregaci Dcer Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina. Zatímco byl povzbuzován Michalem Ruou, dalším se tento krok příliš nezamlouval a okolo Aloise začaly poletovat pomluvy a jeho dílo bylo očerňováno. Následně ho odvolali z Kolumbie, nesměl dívkám psát dopisy a ocitl se v těžké situaci.

 

Jako by to nestačilo, onemocněl sám malomocenstvím. Zemřel v 48 letech a je pohřben v kapli Dcer Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina v Agua de Dios. Jeho kongregace se stala kongregací papežského práva v roce 1964 a v roce 2002 byl Alois Variara blahoslaven.

 

MODLITBA

 

Bože, prameni veškerého dobra,

smrtí a vzkříšením svého Syna jsi spasil svět;

uděl nám, prosíme,

abychom na přímluvu blahoslaveného Aloise Variary

měli trvalý podíl na Kristově utrpení

a byli všude věrnými svědky tvé lásky,

skrze Krista, našeho Pána.

Amen.