Skip to main content

Slavnost nejen pro jáhny, ale i pro nás mladé

Před týdnem si Jožka Převor a Honza Rozsypálek obhájili bakalářské práce, duchovně se obnovili a v sobotu 8. června 2024 přijali jáhenské svěcení. A jelikož jsou mezi námi mladými velice oblíbení, vydali jsme se je podpořit na jáhenské svěcení přímo do italského Turína.

Tam to totiž před 182 lety všechno začalo. Don Bosko se tehdy v sakristii kostela svatého Františka z Assisi seznamuje s Bartolomějem Garellim. Bartoloměj sice neumí zpívat ani ministrovat, ale pískání mu jde. Don Bosko se s ním loučí se slovy, aby přišel zase za týden a vzal s sebou další kamarády.

Slavnost se konala v bazilice Panny Marie na Valdoku. Jáhenské svěcení přijalo z rukou pomocného biskupa turínské arcidiecéze Alessandra 11 salesiánů. A bazilika byla plná lidí všech různých národností. Člověk nikdy nevěděl, jakým jazykem na něj ten druhý promluví. Celá mše byla sloužena v italštině, tak jsme měli malé komplikace, ale zvládnout se to dalo. Po skončení samotné slavnosti probíhalo focení u hrobu Dona Boska. Toho místní pomocný biskup nepěkně zastínil, ale naštěstí mu jde vidět alespoň špička nosu. Podobně to vypadalo i venku u jeho sochy. Každý totiž chtěl mít fotku se svým jáhnem.

Oslava večer pokračovala na Croccetě, kde salesiánští studenti nejen bydlí, ale i chodí do školy. Tam jsme překvapivě obsadili první příčku, protože ze všech skupinek bylo nejvíc Čechů. Venkovní posezení jsme uklízeli až za tmy.

V neděli ráno nás čekala ještě česká mše svatá a první kázání Jožky, které nemělo chybu. Před obědem se naše animátorské cesty rozdělily a každý si jel po vlastní ose.

Za všechny animátory můžu říct, že celá slavnost byla nádherná a naprosto zásadní nejen pro kluky, ale i pro nás! Navázali jsme vztahy jak mezi sebou navzájem, tak s místními salesiány a studenty. Děkujeme za milé přijetí a příjemné chvíle našim salesiánským studentům!

Patricie Kosíková

Záznam ze svěcení

Jak prožil svěcení jáhen Honza Rozsypálek?

V posledních týdnech, když se mě někdo ptal, jak se těším na svěcení, tak jsem musel odpovědět, že není čas o tom přemýšlet, protože jsme museli dokončit všechny zkoušky, obhájit bakalářskou práci, odjet na dvoudenní duchovní obnovu do kláštera v horách a následně se postarat o rodinu, která přijela na svěcení. Vše mi začalo docházet, až v sakristii půl hodiny před svěcením, protože už zbývalo jen čekat na hodinu H. Díky studiu jsem znal teorii toho, co se mění svěcením a tak podobně, ale vnitřně jsem to začal prožívat, až když jsem na začátku obřadů uviděl na mém místě připravenou dalmatiku (něco jako ornát pro jáhny). Avšak už na Světových dnech mládeže v Lisabonu v roce 2023 jsem si prvně uvědomil že, svěcením se něco změní. Tehdy na první české mši, kde se shromáždili okolo oltáře mladí jáhni a kněží, mi došlo, že od léta 2024 budu už na druhé straně oltáře a necítím se být toho hoden. Tož vás prosím o modlitbu.

Honza Rozsypálek

V české provincii se  i letos připravuje na své životní poslání salesiána 5 mladých mužů.  Svůj život zasvětili Bohu a výchově dalších generací, práci pro Boží království na plný úvazek. Pomozte i vy, abychom měli salesiánské kněze i v budoucnosti! Přispět na náklady na studium a formaci salesiánů-studentů můžete zde: Salesiánští studenti 2023 | Darujme.cz