Skip to main content

Pár slov o salesiánech studentech

By 22. 9. 202212 prosince, 2022Novinky, Provincie, Salesiáni studenti, Slider, Top

Milí přátelé díla Dona Boska,

poslední dva roky se na stránkách Salesiánského magazínu potkáváte se salesiánskými studenty. Měli jste možnost seznámit se již s Honzou Rozsypálkem (Salesiánský magazín 02/2021), Vlastíkem Vajďákem (03/2021), Filipem Marešem (04/2021), Josefem Převorem (05/2021), Jakubem Hoňkem (02/2022). Rozhovor s Dominikem Hoňkem vyjde v 5. letošním čísle. Cílem těchto rozhovorů je přiblížit vám osobnosti salesiánů, kteří jsou na začátku své cesty zasvěcení. Doprovázíte studenty modlitbou nebo je podporujete finančně? Pak vás nejspíš budou zajímat následující řádky.

Kam se salesiáni studenti posunuli za poslední rok?

Vlastík Vajďák

úspěšně dokončil bakaláře na Univerzitě v Jeruzalémě a v září byl vysvěcen na kněze. V tomto školním roce posílí komunitu salesiánů v Praze Kobylisích.

Filip Mareš

složil věčné sliby v září 2021 a v červnu 2022 přijal jáhenské svěcení. Od září 2022 bude pokračovat čtvrtým rokem ve studiu teologie. Salesiánskou spiritualitu bude studovat na univerzitě v Římě.

Brandon Homero Figueroa Gonzales,

který pochází z Guatemaly, ale jako misionář v Bulharsku patří do naší provincie, složil věčné sliby v srpnu 2022 v bulharském Kazanlaku. Od září pokračuje ve 3. ročníku studia teologie v Turíně.

Josef PřevorHonza Rozsypálek

také studují teologii v Turíně, jen o rok níž.

Bratranci Dominik a Jakub Hoňkovi

pokračují druhým rokem praxe a věnují se mladým lidem ve farnostech a střediscích. Dominik v Brně Žabovřeskách a Jakub v Plzni.

Jiří Šumbera a Jiří Vácha

v září 2022 vstoupili do noviciátu v Popradu.

Jak příprava salesiánských studentů vlastně vypadá?

Jednotlivé stupně přípravy na zasvěcení života v řeholní kongregaci salesiánů:

1. Aspirantát (cca 1rok)

2. Přednoviciát (1 rok)

3. Noviciát (první sliby, 1rok)

4. Postnoviciát (2 roky)

5. Asistence (2 roky)

6. Další studium (3-4 roky)

7. Věčné sliby

Setkání salesiánů studentů s vedením provincie v roce 2022 v Čučicích

Co tato tajemná slova, jako by vystřižená z Harryho Pottera, skutečně znamenají? Zeptali jsme se Honzy Rozsypálka, který studuje třetím rokem teologii v italském Turíně: „Honzo, mohl bys nám přiblížit, jak vypadá příprava salesiána na jeho povolání a jak ji prožíváš ty?“

Aspirantát

„Jedná se o první stupeň, kdy se kandidáti a salesiáni spíše jen tak „oťukávají“. Po setkání s Jardou Mikešem ve společenství mladých v kostele Sv. Kříže v Praze ve mně rostla touha stát se salesiánem, která byla doprovázena nadšením i pochybnostmi. Tímto obdobím mě duchovně doprovázel kromě Jardy i Martin Hobza, který byl tehdy ředitelem komunity v Kobylisích.“

Přednoviciát

„V roce 2014 jsem odešel do Zlína do ročního přednoviciátu. To jsem již bydlel přímo v komunitě a bratři nás učili něco o liturgii, katechismu, modlitbě, Donu Boskovi… Při tom jsme se snažili rozlišovat své povolání s naším formátorem Danem Žůrkem a komunitou. Samozřejmou součástí ve všech obdobích formace je apoštolát mezi mladými.“

Letošní novicové v popradském noviciátu

Noviciát

„Následoval roční noviciát v Popradě, který byl víc zaměřen na modlitbu, rozlišování povolání a všechno salesiánské (stanovy, historie, osobnosti atd.). Noviciát je zakončen složením prvních časných slibů. Tak jsem se stal, jak já říkám, salesiánem s omezenou trvanlivostí. To, ale neznamená, že jsem salesiánem druhé třídy, nebo že skutečným salesiánem budu až po složení věčných slibů. Prostě jsem salesiánem na sto procent, jen musím po určitém období sliby obnovit. Věčné sliby se skládají cca po 7 letech.“

Postnoviciát

„Následuje dvou až tříletý postnoviciát v Žilině, kde se studuje filosofie v komunitě, která je mladá a velká. V komunitě jsme měli 3 formátory a cca 8 mladých salesiánů postnoviců.“

Setkání salesiánů studentů s vedením provincie v roce 2019

Asistence neboli praxe

„Po postnoviciátu jsem šel do Zlína na tzv. asistenci. Je to dvouletá pastorační praxe v komunitě. Mladý salesián zažije, jaké to je být vržen do pastorace, používá nabyté vědomosti ze studia a musí si už hlídat svůj osobní řád práce, odpočinku a modlitby.“

Další studium

„Dalším obdobím je čtyřleté studium teologie. Bratři koadjutoři studují něco jiného, nebo už slouží v nějaké komunitě. V průběhu tohoto studia se skládají věčné sliby a je zakončeno vysvěcením na kněze.“

Honza Rozsypálek (vlevo) na výletě s mladými

Kolik to stojí?

Náklady na přípravu salesiánů studentů v roce 2022:

Studium a související náklady pro studenty v Turíně a Římě *
1 544 000,-Kč
Studium a související náklady na 1 studenta v Jeruzalémě **
200 000,-Kč
Formační setkání a duchovní cvičení pro 8 studentů, Evropské setkání
65 000,-Kč
Noviciát Poprad ***
143 000,-Kč
Mzdové náklady a cestovné salesiána zodpovědného za formaci
290 300,-Kč
Náklady za služby (energie…) v domě přednoviciátu ve Zlíně
32 000,-Kč
Ostatní náklady
50 000,-Kč

Celkem náklady spojené s formací

2 324 300,-Kč

* letní semestr 2022: 4 osoby Turín, zimní semestr 2022: 3 osoby Turín, 1 osoba Řím
** letní semestr 2022: 1 osoba
*** zimní semestr 2022: 2 osoby

Kdo to platí v roce 2022?

Prostředky, které přišly od dárců na projekt Salesiánští studenti 2022 k 15.9.2022:

Farnosti – 11

Individuální dárci – 45

Salesiáni – 23

Celkem se na darech vybralo 1 116 879,–Kč

Děkujeme všem, kdo jste zaslali svůj dar!

Všichni salesiánští studenti žijí své povolání naplno a slouží mladým už teď. Bratranci Hoňkovi po celý rok během své praxe ve střediscích a farnostech. Ostatní podle toho, jak jim dovolují studijní povinnosti, a těší se na léto, na čas s mladými na táborech a chaloupkách.

Velkou část nákladů na studium a formaci svých studentů hradí samotní salesiáni. Všichni tito mladí muži však studují proto, že se rozhodli dát svůj život Bohu a nám. Mají právo na naši podporu. Pojďme do toho s nimi!

Jak se můžu zapojit?

Salesiánští studenti 2022 | Darujme.cz

A protože, jak praví Don Bosko, „Bůh přidává čas těm, kdo pracují pro něho,“ opět nabízíme jako poděkování za podporu studentů malou pozornost: placku, klíčenku – otvírák, nebo zrcátko. Pokud máte o dárek zájem, napište to do poznámky k svému daru nebo na e-mail fundraiser@sdb.cz. Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu. ****

**** Poskytnutím svého kontaktu udělujete Salesiánské provincii Praha svůj souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Jak nakládáme s vašimi údaji si můžete přečíst zde: gdpr.pdf (sdb.cz).

Kateřina Cveklová