Skip to main content

Provinciální kapitula 2022

By 22. 2. 202212 května, 2022Magazín, Novinky, Provincie, Reportáže, Top

1/2022 KAPITULA

Přinášíme střípky z první části provinciální kapituly českých Salesiánů Dona Boska, která se konala od 17. do 21. ledna ve Fryštáku. Začala symbolicky ve  výroční den smrti zakladatele českých salesiánů, dona Ignáce Stuchlého, Staříčka ( 17. 1. 1953).

Na jeho počest jsme slavili mši v místním kostele, jejímž hlavním celebrantem byl provinciál P. Martin Hobza, a u oltáře koncelebrovali nejstarší český salesián P. Jan Vývoda a nejmladší účastník kapituly P. Ladislav Banďouch. Po mši jsme se pomodlili na místním hřbitově u hrobu Ignáce Stuchlého a Augustina Štancla a pokračovali jsme konferencí o českých salesiánech v místní hospodě U Žáků. Přestože tam byla zima, uvnitř nám bylo teplo, protože jsme byli v salesiánské rodině jako doma. P. Petr Zelinka, šéf Ústředního salesiánského archivu v Římě povídal o své knize, kterou napsal o zakladatelských létech 1924– 1939, pamětník Jenda Vývoda se rozpovídal o Staříčkovi a o 50. letech, P. Josef Pavlas probral svá noviciátní léta v Hodoňovicích.

Kapitulní jednání začala až následující den, v úterý 18. ledna. Šli jsme po jednotlivých komunitách a zástupci komunit představili místa, kde působí. Vznikla tak krásná koláž, která odráží pestrost českých salesiánů a bohatství různých charismat, která se pokoušíme předávat dál, i když nás řeholníků ubývá.

Vše zapisoval mladý salesián Kuba Honěk a po kapitule nám zaslal několik střípků, které jsou dobrou ilustrací kapitulních jednání. Druhá část kapituly se bude konat v dubnu 2022.

 

Pondělí 17. 1. 2022

Staříček je borec. A proč? Protože žil tak, jak měl. S radostí se věnoval mladým, poslouchal představené a šel příkladem. Takže i 69 let po jeho smrti jsou lidé ochotní stát v dešti na hřbitově, aby si na něj vzpomněli a svěřili mu své starosti. Respekt!

Úterý 18. 1. 2022

Statistiky jsou neúprosné. Méně salesiánů znamená méně domů. Nebo ne? Ne! Žádný dům se neplánuje zavírat. Díla krásně fungují, a pokud bude v budoucnosti salesiánů méně, budou v práci v salesiánském duchu pokračovat laici. Tak proč mít chmury?

Středa 19. 1. 2022

Zvuk saxofonu náhle vystřídá ženský sbor, který se chvíli na to změní v libě zvučící klarinet. Jak je to možné? Lišák si naprogramoval elektronické varhany. A nezní špatně! A tak se večer kromě povídání, hraní ping pongu a pití piva dá i ponořit do říše hudby. Ať žijí bratrské večery!

Čtvrtek 20. 1. 2022

Kapitula končí. Nebyla zbytečná? Nic se nerozhodlo, o ničem se nehlasovalo, nic závažného se neřešilo. Každá komunita hlavně povyprávěla, jak se u nich žije. Ztráta času? Nemyslím si. Navzájem se povzbudit, zažít společenství, nabrat síly, to není málo. Ne vždy musíme něco řešit. Ztrácení času není ztrátou času.

Zdeněk Jančařík a Jakub Honěk

 

Učit se chodit po laně v dnešním světě

Hlavním moderátorem letošní provinciální kapituly, tedy setkání provinciála, provinciální rady, ředitelů komunit, volených delegátů z komunit a provincie (letos to je 38 účastníků), byl salesián P. Petr Boštík.

Petře, přinese kapitula do české provincie nějakou revoluci?

Tak určitě 😀

Jaký má vlastně kapitula pro salesiány význam?

Je to shromáždění spolubratří, na kterém salesiáni řeší různá témata či problémy. Provinciální kapitula může stanovovat vše, co se týká dobrého chodu provincie. Dále hledá vhodné prostředky pro rozvoj řeholního a pastoračního života – zkoumá a ověřuje uskutečňování závěrů generální kapituly a sestavuje či reviduje provinciální pravidla. Smyslem kapituly je tedy posilovat salesiánský život v dané provincii.

Když se řekne kapitula, představím si dramatické rokování a bouchání do stolu. Jak daleko jsem od pravdy?

Asi tak 100km. Já jsem byl zatím jen na jedné kapitule a toto se tam nedělo. Samozřejmě, témata někdy nejsou jednoduchá a vzbuzují různé emoce. Kapitula, na které jsem před třemi roky byl, měla dobrou kulturu jednání. Program je v podstatě jednoduchý, většinou máme dva jednací bloky dopoledne, dva odpoledne a tato jednání probíhají společně, nebo pracujeme ve skupinkách. Je také čas pro společnou modlitbu a důležitou roli hrají přestávky – to se jde na kafe, hraje se pinec, nebo se jen tak „tlachá“.

Bude mít kapitula dopad i na salesiánskou rodinu, farnosti nebo návštěvníky salesiánských děl?

Kéž by! Ale nečekej nic převratného. Kdyby na salesiánskou rodinu, farnosti a návštěvníky salesiánských děl po kapitule dopadl kousek Boží lásky, jejímž znamením chtějí salesiáni a lidé inspirující se Donem Boskem být, tak bych byl spokojený.

Jaká jsou hlavní témata letošní kapituly?

1. Sdílet stav naší provincie v Česku a Bulharsku.
2. Čtyři témata, která jsou daná od hlavního představeného salesiánů Ángela F. Artimeho: evangelizace, zaměření ve prospěch nejpotřebnějších, misie a formace sdílená s laiky.
3. Revize provinciálních pravidel

Vyvstaly z prvního kola kapituly nějaké zásadní otázky?

Zásadní otázky asi ne, protože kapitula byla spíše v režimu sdílení a naslouchání životu v jednotlivých salesiánských dílech. Připomněli jsme si naše zasvěcení, že mladí jsou v centru našeho poslání, že máme krásná díla, výborné spolupracovníky a dobrovolníky, že se snažíme v našich komunitách, farnostech a dílech žít podle vzoru Dona Boska – a za to jsme moc vděční. Ale také jsme si uvědomovali, jak jsme křehcí; když narážíme na své limity a omezení; když nedokážeme oslovovat mladé, když jsme zaměstnáni spoustou úkolů… Otázky jsou tedy spíše v hledání rovnováhy.

Takže balancujete na laně, stejně jako váš otec Don Bosco.

Snažíme se. Na kapitule jsme pomyslně natáhli mezi stromy provaz se čtyřmi tématy (evangelizace, zaměření na nejpotřebnější, misie a formace sdílená s laiky) a po uvedení do každého tématu jsme se bavili i o následujících otázkách: Co dělat pro to, abychom všude, kde jsme, byli schopni evangelizovat a vychovávat k víře? Jaké druhy chudoby nalézáme v mladých lidech okolo nás? Co pro ně můžeme dělat? Co si představujeme pod pojmem „misie“? V jakých oblastech se potřebujeme vzdělávat a formovat? Těmto tématům se chceme dále věnovat v mezidobí (mezi lednovou a dubnovou částí kapituly) v našich komunitách a dílech. Chceme společně hledat způsoby, jak chodit po těchto „lanech“ v našich domech.

Jaké závěry od kapituly očekáváš?

Závěry čekám spíše „motivační“: Stávat se evangelizátory (přinášet radostnou zprávu) a jít k těm, kteří nás nejvíce potřebují. Byl bych rád, kdybychom v našich dílech napnuli čtyři „lana“ (témata) a zkoušeli, jak po nich chodit. Závěry očekávám spíše ve formě podnětů, které budou prezentovány prostřednictvím účastníků kapituly v našich dílech. (Možná to i nějak sepíšeme 🙂 )

Dále očekávám, že se nám podaří revidovat salesiánská pravidla – to jsou pravidla pro život salesiánů. A třetí závěr si nechávám ještě otevřený a těším se na to, čím nás Bůh překvapí.

Jan Kvapil
Foto: Petr Macek, ČaV