Skip to main content

Don Bosco Ostrava pro děti ulice

By 4. 2. 202212 května, 2022Naše díla, Novinky, Reportáže, Top

Den dětí ulice (31. leden) připomíná nejen osudy dětí, které vyrůstají bez rodinného zázemí, ale i myšlenky a práci Otce a učitele mládeže sv. Jana Boska. Jednou ze základních charakteristik jeho života byla radost. Jak s dětmi ulice pracují jeho pokračovatelé? Provází i jejich práci radost? Dozvíte se v textu Mgr. Václava Lipinského, ředitele Salesiánského střediska volného času Don Bosco v Ostravě.

Je středa 13:30 a skupina tří pedagogů ze střediska Don Bosco se připravuje na další výjezd do bytového domu na ulici Hulvácká v Ostravě-Zábřehu. Ostatní členové pedagogického týmu zůstávají v Don Boscu a chystají odpolední doučování a kroužky pro děti, které sem každý všední den přicházejí z mnoha koutů Ostravy.

Při příjezdu k bytovému domu postává na prázdném parkovišti skupinka malých dětí a vítá nás slovy „Don Bosco přijel!“ Sotva vystoupíme z auta, následují pozdravy a další otázky, z nichž se nejvíce opakuje: „A je to dneska pro nás?“ Už od září roku 2015 sem totiž přijíždíme několikrát týdně a nabízíme dětem z bytového domu možnost alespoň na chvíli aktivně prožít volný čas. Máme k dispozici velkou klubovnu přímo v prostorách domu, kde realizujeme programy pro děti všech věkových kategorií, proto ta otázka „A je to dneska pro nás?“.

Don Bosco založil tradici a systém práce s dětmi na ulici

Salesiánské středisko volného času Don Bosco je ostravské veřejnosti známé jako Don Bosco, nebo jen Bosco, podle svého zakladatele kněze Jana Bosca. Tento světec žil v 19. století v Turíně, kde mu nebyl lhostejný osud mnoha opuštěných chlapců, kteří neměli rodinné zázemí, potulovali se po ulicích a často končili v kriminálech. Prakticky z ničeho vybudoval oratoř, místo, kde chlapci mohli bydlet, vyučit se a trávit svůj volný čas. Později založil kongregaci Salesiánů  z povolaných chlapců se stali kněží, následovníci odkazu Dona Bosca, kteří do dneška naplňují jeho odkaz a starají se především o děti a mládež na okraji společnosti v mnoha zemích celého světa.

V Ostravě Salesiáni navazují na dílo Dona Bosca především péčí o děti a mládež ze sociálně slabých rodin, z vyloučených lokalit a děti z romských rodin. Většina z těchto dětí pochází z prostředí, které jim neumožňuje rozvíjet se, neumí trávit svůj volný čas, potulují se po ulicích a často mají sklon ke kriminalitě. Každý všední den tak mají možnost přijít do střediska, kde je čeká tým pedagogů a nabízí jim pestrou paletu kroužků, doučování a dalších volnočasových aktivit.

Při každé aktivitě vycházíme z pedagogiky Dona Bosca, která je postavena na prevenci a předcházení nevhodného chování dětí. Vycházíme ze salesiánského čtyřlístku, ve kterém se mísí prvky školy, hřiště, kostela a domova. Děti, které k nám přijdou, mají možnost doučovat se a učit novým dovednostem v kroužcích (škola), aktivně trávit svůj volný čas (hřiště), setkat se s duchovním programem formou slůvek, dobrovolných modliteb a čtvrteční mše svaté (kostel). Snažíme se, aby každý příchozí zakusil přijetí jak ze strany pedagogů, tak ze strany ostatních dětí a cítil se u nás dobře (domov).

Oratoř na ubytovně a unikátní klubovna na kolečkách

Vraťme se teď ale na začátek. Už více jak deset let jezdíme za dětmi do vyloučených lokalit, abychom jim přímo v místě jejich bydliště dali „ochutnat“ nabídku činnosti ve středisku a pozvat je k nám. Zpočátku jsme v rámci programu Oratoř na ulici brouzdali ostravskými ulicemi s pestrobarevným karavanem – mobilní klubovnou – a v pěti vyloučených lokalitách nabízeli dětem krátké volnočasové aktivity (doučování, edukaci formou her apod.).

Od roku 2015 se program přejmenoval na Oratoř na ubytovně a věnujeme se výhradně dětem v bytovém domě na ulici Hulvácká. Je to práce náročná, výsledky přicházejí pomalu, ale má význam. Až v letošním školním roce (tedy po šesti letech činnosti) vidíme, že začíná větší množství dětí z této lokality pravidelně navštěvovat středisko, což považujeme za velký úspěch.

Často se setkáváme s názory, že práce s touto skupinou nemá cenu. Většina dětí po přechodu do puberty od nás odchází, většina nedokončí školu, většina se chytne podezřelých partiček a čas tráví toulkami po ulicích a nákupních centrech. Ale čas, který mohli strávit ne jenom s námi, ale především se svými kamarády a vrstevníky na kroužcích, doučováních a dalších akcích, jim už nikdo nevezme. A nejednou se stalo, že k nám přišel rodič současného účastníka a s vděčností zavzpomínal na časy strávené u nás.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Programy, které středisko dětem nabízí, jsou vzájemně provázané, probíhají často časově paralelně a navzájem se různou formou podporují. Nejstarší a tradiční salesiánský program Oratoř je „záchytnou sítí“ pro Kroužky a Doučování. Práce v programu Animátoři a Praktikanti je přímou podporou veškeré přímé práce s dětmi.

Václav Lipinský
ředitele Salesiánského střediska volného času Don Bosco v Ostravě

Převzato ze stránek Bezpečnější Ostrava!!!
(Oficiální stránky města Ostravy v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti)