Skip to main content

Zveme Vás na seminář Salesiánská identita farnosti

By 12. 5. 202313 května, 2023Novinky, Pozvánky, Provincie, Spiritualita, Top

Významná část salesiánské pastorace se odehrává ve farnostech. Proto připravujeme seminář, který nám má pomoci k reflexi této činnosti. Uskuteční se 4.-6. června 2023 ve Fryštáku.

Seminář je určen nejen pro salesiány, salesiánky, spolupracovníky ASC a další laiky, kteří se angažují ve farnostech, které jsou svěřeny salesiánům, ale i pro ty, kterým je blízká salesiánská spiritualita a přemýšlí nad tím, jak mohou salesiánské charisma nabídnout v rámci farnosti, kde salesiáni nepůsobí.

Na seminář je potřeba se přihlásit do 19. května 2023. Přihlašujte se zde v Google formuláři (platí pro všechny s výjimkou ředitelů komunit SDB a ředitelů salesiánských středisek).

Marek Sklenář

Obsah a přednášející:

 Identita salesiánské farnosti – P. Gustavo Cavagnari, SDB 

Profesor pastorální teologie na UPS Řím

Abychom plně pochopili specifické poslání salesiánské farnosti, je nezbytné mít na paměti základní pojetí toho, co farnost je. Salesiánská farnost, přestože nám byla svěřena, koná ve skutečnosti všechny běžné služby jako kterékoli ostatní farnosti, jak je uvedeno v církevním právu i v pokynech diecéze a pastoračních programech. Jaké jsou tedy její specifické vlastnosti podle salesiánského ducha a poslání? Co je vlastní farnosti svěřené salesiánům? Jaký je charismatický přínos této farnosti pro místní církev, tj. diecézi?

Aby byla farnost účinným misionářským a evangelizačním společenstvím, musela se vždy přizpůsobovat potřebám věřících v současném kontextu a také historickým změnám. To platí i pro salesiánskou farnost. Jaké jsou tedy výzvy, kterým čelí salesiánská farnost v oblastech jako je současná sociokulturně-náboženská situace, pastorační potřeby, role zapojených lidí a způsob jejich zapojení?

A konečně, jaké jsou směrnice kongregace o salesiánské farnosti? Jak se tyto směrnice mohou projevit v konkrétní pastoraci? Existují nějaké osvědčené postupy a příklady dobré praxe, kterými je možné se inspirovat?

Farnost podle papeže Františka – Michael Martinek, SDB

Salesián, který se v současné době zaměřuje na dokumenty papeže Františka a jeho snahu o reformu církve.  

V rámci současného směřování církve má mít farnost synodální rysy. Co to znamená pro její strukturu a vnitřní komunikaci? V čem spočívá poslání farnosti – pro věřící a pro společnost? Kdo může vytvářet takovou farnost?

Farní společenství vedené laikem – Zdeňka Kůsová, FMA

Zdeňka se podělí o svou zkušenost s vedením a animací pastoračního centra  Plzeň-Skrvňany. To působí na území Římskokatolické farnosti Plzeň-Západ, ale je na ní pastoračně a ekonomicky nezávislé. Ve své činnosti navazuje a doplňuje činnost, která je realizována v rámci SHM Klub Plzeň, z. s. Pastorační centrum naplňuje své poslání především skrze bohoslužby, přípravu na svátosti, jejich slavení, katechezi a další aktivity. Za činnost nese odpovědnost jmenovaná koordinátorka z řad salesiánek.