Skip to main content

Začal týden modliteb za mládež

V týdnu od 13. do 20. listopadu 2022 se církev modlí za mladé lidi. Týden modliteb za mládež vyvrcholí nedělní Slavností Ježíše Krista Krále, kdy oslavíme 37. světový den mládeže.

„Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi. Nebojte se uspořádat modlitební setkání ve vašich farnostech. Modlit se může opravdu každý! Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace,“ píše na stránkách Cirkev.cz sekce pro mládež ČBK.

Televize Noe bude každé poledne v Týdnu modlitby za mládež přenášet mši svatou obětovanou za mladé lidi. Ve středu 16. listopadu ve 21:05 odvysílá adoraci a v neděli 20. listopadu v 10:30 poběží přenos ze závěrečné bohoslužby z ostravsko-opavského diecézního setkání.

Závěrem týdne bude oslava Světového dne mládeže v diecézích

  • Praha: 19. 11. 2022; 9.00 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích
  • Plzeň: 18.–19. 11. 2022; 17.00 v Salesiánském středisku mládeže v Lobzích
  • České Budějovice: 19. 11. 2022; 10.00 v kostele sv. Vojtěcha v ČB (u Saleziánů)
  • Litoměřice: 18.–20. 11. 2022; 16.00 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích
  • Hradec Králové: setkání ve vikariátech
  • Olomouc: 18.–19. 11. 2022; 18.00 v Klášteře dominikánů; 19. 11. 2022, hlavní program 9.00 v katedrále sv. Václava
  • Brno: setkání v děkanátech
  • Ostravsko-opavská : 18.–20. 11. 2022; v Opavě

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Dobrý Otče,

vylej svého Ducha svatého na všechny
mladé lidi a dej jim poznat svou lásku,
kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu,
nové zakoušení Tvé moci,
novou důvěru k Tvému slovu
i novou odevzdanost pro Tvou službu,
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích.

Panno Maria,

Ty, která jsi dobře porozuměla tomu,
co to znamená svěřit se do Božích rukou
a s radostí spěchat šířit evangelium,
přimlouvej se za nás!
AMEN.

Sekce pro mládež ČBK

Jan Kvapil

Čerpáno ze stránek Církev.cz