Skip to main content

Výzva provinciála salesiánů v souvislosti s válkou na Ukrajině

By 25. 2. 202212 května, 2022Novinky, Pozvánky, Provincie, Top

Touto výzvou se obracím především na salesiány a na všechny, kdo se podílejí na salesiánském poslání české salesiánské provincie.

Milí přátelé, kteří sloužíte v salesiánských střediscích mládeže, v našich farnostech a v jakékoli organizaci nebo skupině, hlásící se k odkazu Dona Boska. Předpokládám, že prožíváte podobnou lítost nad utrpením lidí postižených válkou a hořkost nad zlem, které ovládá srdce původců tohoto utrpení. V současné době je již řada výzev, co můžeme pro obnovení míru a zmírnění utrpení lidí udělat. Například čeští a moravští biskupové stanovili, že v neděli 27. 2. budou při všech bohoslužbách v naší zemi použity texty „V době války nebo rozvratu“ s prosbou o mír. Také všechny kostelní sbírky půjdou ten den na humanitární pomoc Ukrajině. Odkaz naleznete zde. Je i mnoho dalších iniciativ, jak přispět finančně nebo nabídnout kapacity pro případné uprchlíky. K tomu všemu se můžeme připojit. Co ale můžeme udělat specificky salesiánského v této situaci?

Nabízím dvě věci:

  • V naší salesiánské tradici jsme vyzýváni k úctě k Eucharistii a k důvěře v pomoc Panny Marie Pomocnice. Don Bosco v závažných situacích vybízel všechny, aby si vykonali dobrou svatou zpověď, přijali Eucharistii a prosili nebeskou Matku o pomoc. Odpovězme prosím na tuto výzvu. Jako společnou modlitbu navrhuji růženec.
  • V našich zařízeních se snažíme vychovávat děti a mládež. Využijme v této situaci vhodných příležitostí, abychom s mladými o probíhající válce hovořili. A to především tak, aby alespoň trochu pochopili, že válka na světové úrovni má svůj původ v neuspořádaných mezilidských vztazích. Ať si uvědomí, že vzájemné ubližování, šikana, nenávist, ponižování a zneužívání druhých je příčinou budoucích válek. Jestli tedy chceme něco konkrétního pro obnovení míru udělat, pak je to právě usmíření, odpuštění, pomoc potřebným a obnovení vzájemné úcty mezi sebou navzájem tady a teď. A my jim v tom buďme příkladem.

Děkuji.

                                                                                                                                                                        P. Martin Hobza SDB, provinciál