Skip to main content

Skutečný pokrok je v hodnotách

V Domě Ignáce Stuchlého ve Fraštáku jsme tři roky vytvářeli programy pro školáky, které jim pomáhají v osobnostním rozvoji v tématech sebepoznání, vztahů, médií, budoucnosti nebo multikultury. K programům jsme připravili pestré metodické materiály, včetně videí, které teď dáváme k dispozici pedagogům na našich webových stránkách DISFrystak.cz.

Protože jsme přesvědčení, že ke šťastnějšímu životu nevede pokrok technologický, ale především pokrok v hodnotách, snažíme se k tomu přispět konkrétními aktivitami zaměřenými na mládež. Nové programy jsou výzvou k zastavení se a zamyšlení více do hloubky nad nejdůležitějšími tématy našich životů. Vedou mladé k otázkám jako: Kolik energie mě stojí přátelství? Z čeho mám v životě strach a může být k něčemu dobrý? Jak konkrétně můžu začít pracovat na své budoucnosti právě teď? Kdo jsem a kým bych chtěl být? Mohou nás odlišnosti obohatit? Programy vznikali ve spolupráci s EU a MŠMT pod názvem: ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU.
Vytvořili jsme devět třídenních zážitkových programů pro žáky 8. a 9. třídy základních škol či odpovídající ročníky gymnázií a pro studenty středních škol. Programy se týkají především témat sebepoznání, vztahů (přátelských i milostných), médií, budoucnosti a multikultury. Pedagogům dáváme k dispozici podrobnou metodiku včetně příloh, závěry z ověření programů v praxi, odborné posudky a instruktážní video ke každému z programu. Jsou koncipovány jako tematické na sebe navazující aktivity, některé je možné použít i jednotlivě. Rádi bychom, aby se programy využívaly, dokud jsou aktuální. Všechny podklady jsou dostupné na našich webových stránkách DISFrystak.cz. Pro správné vedení aktivit je vhodné znát pedagogiku zážitku a metody zpětné vazby. Na těchto základech jsou programy vystavěny a ovládání těchto technik je důležitý předstupeň k dosažení daných cílů.
Veliké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli – Evropským strukturálním a investičním fondům, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Salesiánskému klubu mládeže, z. s. Domu Ignáce Stuchlého, spřízněným školám, pedagogům, žákům, studentům a dalším partnerům, kteří byli při tom, když to všechno vznikalo. Ze srdce upřímně děkujeme za spolupráci.
Dagmar Zlámalíková