Skip to main content

Pozvánka do Teplic: Živý dům ožívá

Po necelých dvou letech od oficiálního zahájení rekonstrukce, proběhne ve čtvrtek 20. června od 14 hodin Otevření Živého domu. Přijďte se podívat, jak ožije.

Akce pro děti, mládež a rodiny nabídne několik stanovišť, na kterých budou vedoucí salesiánského střediska představovat nejpopulárnější kroužky. Nebude chybět ani pikniková zóna, stánky s občerstvením a doprovodný hudební program. Na akci si bude možné projít nové prostory volnočasového střediska, a pro ty, kdo stojí spíše o komplexní prohlídku celé budovy jsme vyčlenili dny, ve kterých budou probíhat individuální komentované prohlídky. Bude tomu tak v sobotu 22. června od 10 do 12 hodin a v pondělí 24. a úterý 25. června mezi 10 a 18 hodinou.

Těšíme se na všechny, kteří chtějí tento velký okamžik prožít s námi.

Pavlína Mašková

Budujeme v Teplicích místo pro děti a mladé lidi, aby se stali dobrými lidmi a poctivými občany.

Jsme tu už více jak 30 let a až do roku 2019 jsme neměli vlastní domov. Improvizovali jsme v několika pronajatých objektech a cítili potřebu vybudovat kvalitní a stabilní zázemí pro naše programy. Právě v roce 2019 se nám naskytla příležitost získat vlastní budovu a zároveň tím zachránit starou ruinu – část starých Trnovan. Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme, protože Trnovany jsou vnímané jako problematická část města. Tady je naše práce nejvíce potřeba.

Chceme pro Teplice jistotu místa, kde se děti a mladí budou potkávat, hrát si, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. Teplice nás budou potřebovat i dalších 30 let. Živý dům je k tomu klíčem. Díky němu přispějeme k lepšímu životu v Teplicích.

  • Podchytíme děti a mládež zejména z rizikového prostředí a dáme jim potřebnou podporu, dobré vzory, naplníme jejich čas pozitivními činnostmi a pomůžeme jim získat dobré pracovní návyky jako je zodpovědnost a spolehlivost.
  • Pomůžeme rodičům tam, kde narážejí na potíže: výchova dětí, finance, hledání bydlení, práce nebo jednání s úřady
  • Ve spolupráci s učiteli podpoříme dobré klima ve třídách. Preventivně tím budeme působit proti vzniku šikany.
  • veřejností budeme sdílet naše odborné zkušenosti (nejen) s výchovou dětí. Nabídneme lidem hřiště a část zahrady jako společný prostor pro volný čas.

Dům bude sloužit především dětem a mládeži. Své místo v něm najdou i dospělí. Přispěje k propojování sociálních bublin napříč generacemi, duchovním založením, etnikem i rodinným zázemím a napomůže lepšímu vzájemnému porozumění.

MŠMT změnilo dosavadní systém financování. Pro nás v Teplicích je podstatné, aby středisko bylo i nadále přístupné pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Budeme proto rádi, pokud naši činnost podpoříte finančním příspěvkem na transparentním účet pro dary na provoz střediska 2401143941/2010.

Salesiáni Teplice
Živý dům