Skip to main content
Pozdrav č. 909

Místo čekání… ŽIJ!

Hezký den, milí přátelé. Přeji vám, ať se stále máte dobře, ať je tento váš den nádherný.

Opět se setkáváme na tomto virtuálním náměstí. Díky, že tu jste a že jste součástí tohoto sdílení zkušeností a zamyšlení nad životem. Dnes vám chci nabídnout následující myšlenku:

NEČEKEJ

až bude pátek,

až budou prázdniny,

až zhubneš,

až přijede princ na bílém koni,

až tvůj tým vyhraje mistrovství,

až bude volný den,

až… ti život proteče mezi prsty.

ŠTĚSTÍ PŘIJDE, KDYŽ PŘESTANEŠ ČEKAT A PROŽIJEŠ TENTO OKAMŽIK DNEŠNÍHO DNE, KTERÝ TI BYL DÁN.

No, jak na tom jsme v tomto ohledu?

Vidíte, že to nemá nic společného s velikou ctností, která se jmenuje NADĚJE. Čekání a naděje nejsou totéž, naopak si protiřečí.

Často nás pronásleduje nešvar čekání… ať už je pátek, ať jsou prázdniny, ať zhubneme atd.

Dnešní výzva je úplně jiná. Souvisí s hodnotami, o kterých tu pravidelně hovoříme. Jde o to zkusit žít s nadšením to, co je nám dáno každý den, postavit se s klidnou myslí všem překážkám, důvěřovat dobrým lidem, které máme kolem sebe, vložit mnoho energie do svých snů, plánů, dát ze sebe to nejlepší.

Jinými slovy, přejít od čekání k NADĚJI a prožívat ji se vším, co obnáší.

Uvidíme, jak nám to půjde.

S láskou vás zdravím. Ángel, hlavní představený.