Pozdrav č. 1058

Krásný den, drazí přátelé. Přeji vám nádherné a požehnané pondělí. Často se říká – a já to říkám taky – že budeme sklízet, co jsme zaseli. A je to důležité! Plody uvidíme my nebo je uvidí další lidé, ale je důležité dobře v životě zasít.

Ale chci vám říct, že se mi moc líbí ještě jiný úhel pohledu, který jsem našel v dnešním citátu. Chci vám ho zprostředkovat, protože se mi zdá, že i v tomhle je kus pravdy. Říká:

„V ŽIVOTĚ NEBUDEŠ SKLÍZET, CO JSI ZASADIL,

ALE O CO PEČUJEŠ.“

A právě tahle druhá část mi přijde velmi výstižná. Jistě je třeba starat se o to, co považujeme za důležité a také o ty, kteří jsou důležití v našem životě. Zasít je dobré, ale není to všechno. Pečovat o to, co jsme zasadili, pečovat o to, co je pro nás podstatné, pečovat o to nebo o ty, ve které věříme, pečovat o to, co je v našem životě vzácné, s trpělivostí a často bez viditelných výsledků, ale pečovat – pečovat proto, abychom jednoho dne viděli plody… o to jde!

Nechám vás s tímto prostým úkolem: zkusme se zamyslet se nad tím, o co se SKUTEČNĚ STARÁME V NAŠEM OSOBNÍM ŽIVOTĚ… protože z odpovědi na tuto otázku vyplyne „naše pravda v této věci“.

Buďte šťastní a sázejte na to, co je podstatné a o co MÁ ROZHODNĚ CENU PEČOVAT. Žehnám vám.

S láskou Ángel, hlavní představený.