Skip to main content

Vítejte v Klubu přátel salesiánů!

Děkujeme za Vaši ochotu finančně podpořit dílo Dona Boska.

Je to jednoduché: zašlete prosíme svůj dar na číslo účtu 16844021/0100 (KB) s uvedením specifického symbolu projektu, který chcete podpořit:

Specifický symbol Účel
5 Studenti (bohoslovci SDB)
29 Misie v Bulharsku
30 Misie v Indii (dílo po P. Janu Medovi)
62 Tiskový apoštolát (tj. např. Salesiánský magazín)
99 Salesiánská provincie Praha (tam, kde je to právě nejvíce potřeba)
15101 Misie v Mongolsku (osobní náklady P. Járy Vracovského)
15102 Misie v Malawi (osobní náklady Františka Radeckého)

 

O potvrzení pro účely daňových odpočtů není potřeba žádat, pokud Váš dar bude 1000,- Kč nebo více. V tom případě Vám je zašleme automaticky v lednu roku následujícího po přijetí daru. Pokud nám zasíláte nižší částku, ale přesto si přejete potvrzení obdržet, prosím, kontaktujte nás.

S přáním hojnosti Božího požehnání

 

 

Ing. Kateřina Cveklová

Koordinátorka péče o dárce, +420 733 164 096

fundraiser@sdb.cz,  www.sdb.cz,  www.bulharsko.salesiani.cz

Salesiánská Provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8