Skip to main content

Živý dům dostal zelenou

By 5. 4. 202212 května, 2022Naše díla, Novinky, Top

Vážení a milí přátelé,

máme velkou novinu! Dostali jsme totiž STAVEBNÍ POVOLENÍ!

Hurááá! Radujte se s námi. Od zakoupení Živého domu uběhly už 3 roky. Ale tento rok bude zlomový – začneme totiž stavět! Mnozí si mysleli, že stavbu zahájíme ihned po koupi budovy, ale tak snadné to rozhodně nebylo. Přečtěte si, co vše jsme museli udělat, abychom povolení dostali.

Museli jsme vyřešit všechny tyto náležitosti:

 • vypracovat projektovou dokumentaci – stavební část
 • získat statický posudek
 • navrhnout zdravotně technické instalace (vodovody a kanalizace)
 • vyřešit vytápění a vzduchotechniku
 • zpracovat požárně bezpečnostní řešení
 • připravit návrh sjezdů
 • naprojektovat elektrorozvody
 • zajistit průkaz energetické náročnosti budovy
 • zhotovit řešení prostorové akustiky
 • změřit radon a vytvořit radonové opatření
 • provést inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • sestavit návrh sanace stavby (omítka apod.)

Potřebovali jsme získat souhlas od těchto institucí:

 • Krajská hygienická stanice
 • Státní energetická inspekce
 • Hasičský záchraný sbor Ústeckého Kraje
 • Policie České Republiky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • SBD Mír
 • ČEZ Teplárenská
 • ČEZ Distribuce
 • CETIN – inernetové připojení
 • GasNet
 • Marius Pedersen
 • SČVK
 • Vodafone – internet
 • Eltodo – veřejné osvětlení
 • Telco Pro Serveces – internet
 • AmiCom – internet

Máme z toho ohromnou radost, a i když víme, že nás čeká velká spousta práce, těšíme se na to! Šiřte tuto radostnou novinu společně s námi! Osobně nebo třeba přesdílením příspěvku z našeho facebooku @salesiani.trnovany.

Petr Kalas

ředitel komunity salesiánů v Teplicích 

Vendulka Drobná

ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty

Salesiáni Teplice
Živý dům