Skip to main content

Žít i umírat pro Pána

By 5. 4. 2020Novinky, Top

V naší kobyliské komunitě jsme měli dnes dopoledne duchovní ústraní. A „kázal“ nám Vašek Jiráček. On je to takový praktický člověk, který nejenom řídí celou přestavbu našeho areálu, ale dokáže vystihnout to podstatné. K zamyšlení si vzal do ruky článek z knihy „Slovo o této době“, který Oto Mádr napsal původně už v roce 1980. Sedí ale na dnešní dobu jako hrnec na zadel…

V pdf je všech 6 stránek, tady aspoň pár parafrázovaných bodů:

Žijeme v době, kdy je smrt kolem nás víc „cítit“. Otevřenost vůči smrti dává životu hloubku.

Co od nás Bůh očekává v době „umírající“ církve, resp. společnosti?

  1. Přijmout smrt!
  2. Žít naplno!
  3. Vydat ze sebe vše „nejlepší“
  4. Neumřít!

V dějinách církve, ale i kongregací nebo celé společnosti, existovaly vždy tři fáze: vznikání, rozkvět, zanikání.

Tomu také odpovídají typy lidí mezi námi: zakladatelé, údržbáři, hrobníci – a potřeba jsou všichni.

Je dobré sledovat, jak prvotní církev (apoštol Pavel) prožívala všechny tři fáze najednou: byli prvními křesťany, ale mysleli si, že jsou zároveň také posledními.

„Když žijeme, je to pro Pána, a také když umíráme, je to pro Pána“ (Řím 14,8).

Pavel Ženíšek