Skip to main content

Zemřela Monika Peterková

By 20. 5. 2020Novinky, Top
Monika, Monča, Mony… přítelkyně, zkušená kolegyně a v letech 2013 – 2018 naše paní ředitelka. Tolik na úplný začátek vzpomínky na Moniku Peterkovou, která nás v neděli 17. května po statečném boji s těžkou nemocí předešla k Nebeskému Otci…

S Centrem Don Bosco začala Monika externě spolupracovat již na samém začátku v roce 2005, kdy ji k dílu přizval salesián Jiří Křemeček. V té době byla Monika již léta i s manželem ve Sdružení salesiánů spolupracovníků. Tato externí spolupráce se časem proměnila, Monika se stala součástí týmu pracovníků naší organizace, kde začala zastávat pozici vedoucí přímé práce s mladými.

V roce 2013 pak přišla zásadní výzva, kterou Monika s odhodláním a zároveň obrovskou pokorou přijala, vstoupila do čela organizace a stala se naší ředitelkou. Nebyla to jednoduchá doba, procházeli jsme procesními a personálními změnami a nejistotami ve financování. Monika však vždycky důvěřovala v Boží vedení, pracovní tým a jeho profesní a lidské kvality a díky tomu nás celým obdobím úspěšně provedla. Díky jejímu nezdolnému úsilí a energii, ochotě dočerpat znalosti v administrativě a řízení a velkému daru diplomacie se dostalo Centrum Don Bosco do širšího povědomí a stalo se pro spolupracující organizace uznávaným partnerem.

Na Moniku budeme vzpomínat s velkou vděčností: na její otevřenou náruč, velké srdce, bezpodmínečné a laskavé přijetí druhých. Velmi obohacující byl její terapeutický náhled na naši práci a letité životní zkušenosti, které neváhala předávat nám všem. Byla pro nás velkou oporou v těžkých chvílích a situacích nejistoty či bezmoci. Monika byla silnou osobností se vším dobrým i náročným, co to s sebou přináší. Nám i našim mladým bude chybět její úsměv, vstřícnost, nadhled a ne/obyčejný zájem o životní příběh člověka. Také zápal a odvaha pro nové věci, jako je třeba vyplout po řece na kánoi…

Pro mnoho našich mladých byla Monika opěrným bodem, vztahovou osobou, jakýmsi majákem. Tím pro nás zůstává velkým vzorem a její přístup k mladým stálou inspirací…

Moniko, děkujeme za to, co jsi u nás vybudovala, opatrovala a předala. Vždy jsi považovala za důležité pečovat o dobré vztahy v týmu, otevřenost, pravdivost, vytrvalost, nasazení pro pomoc mladým lidem v nouzi a velkou víru v to, že “On nás vede”. Toto vše se stalo naším „rodinným stříbrem“. Skrze to a pro mnohé další budeš s námi i našimi mladými i nadále.

Tým Centra Don Bosco