Skip to main content

Zdeňka Švédová převzala službu inspektorky salesiánek

By 27. 7. 202130 července, 2021Novinky, Top

Sestry salesiánky mají od neděle 25. července 2021 novou inspektorku. Česko-litevskou provincii v následujících šesti letech povede Zdeňka Švédová, která službu převzala od Jany Svobodové.

Slavnostní mši svatou celebroval provinciál salesiánů P. Martin Hobza, který ve svém kázání poukázal na to, že se nám dnešní liturgická čtení přímo hodí na naší slavnost, a to zvlášť 2. čtení z listu Efezanům, kde nás sv. Pavel povzbuzuje, abychom žili způsobem hodným toho povolání, které se nám dostalo (Ef 4,1). Martin Hobza podtrhl také to, že dnešní úryvek evangelia nás vede k tomu, abychom se jako Ježíš dívali na mladé lidi, abychom je vnímali a reagovali podle toho, co potřebují: pochopení, naslouchání a úctu.

Naše nová inspektorka, Zdeňka Švédová, se narodila 9. prosince 1970 v Zábřehu na Moravě. Absolvovala učňovský obor elektromechanik pro stroje a zařízení v Mohelnici a později dálkově vystudovala pedagogickou školu a magisterský obor Katolické teologické fakulty v Praze.

Za totality se jako mladá dívka setkala s křesťany a zapojila se do různých chaloupek a akcí v zábřežské farnosti, ale i mimo ni a přiblížila se k Bohu. V roce 1991 se účastnila duchovních cvičení se salesiánem Petrem Baranem a poté poznala také komunitu sester salesiánek v Brně. Postupně v ní dozrálo rozhodnutí stát se salesiánkou a v roce 1992 začala formaci nejdříve v komunitě v Brně, potom postulát a noviciát v Římě. Po slibech v roce 1997 působila v Hradci Králové na internátě, poté v roce 2002 v Brně a od roku 2003 na internátě v Praze Karlíně. Od roku 2008 až do loňského roku byla ekonomkou česko-litevské provincie. Od září 2020 působila jako ředitelka v Salesiánském domě mladých v Hradci Králové.

Vyprošujme Zdeňce hojnost darů Duchu svatého pro její službu!

Salesiánky

Převzato ze stránek FMA