Skip to main content

Vzpomínka na zemřelé ze salesiánské rodiny

By 5. 11. 2022Novinky, Provincie, Top
Každý rok si 5. listopadu připomínáme zemřelé dobrodince a členy salesiánské rodiny. Vzpomeňme společně obzvláště na ty, které k sobě Pán zavolal v uplynulém roce. Ke vzpomínání vám nabízíme dva užitečné nástroje – plánek hřbitovů se stručnými nekrology zemřelých salesiánů a knihu vzpomínek P. Jaroslava Kopeckého, která právě vychází v nakladatelství Portál.

+ 26. listopadu 2021 k sobě Pán povolal salesiána Emila Matušůmedailonek

+ 21. prosince 2021 na věčnost odešel salesián Alois Hurníkmedailonek

+ 26. července 2022 došel na konec pozemské pouti salesián Jaroslav Mikešmedailonek

+ 8. října 2022 zemřel salesián spolupracovník Jaroslav Jenerál

Náš milý kamarád se narodil v roce 1926. Takřka celý život prožil v Moravských Budějovicích. Měl široký záběr v mnoha oblastech, byl aktivní skaut, velmi se zajímal o literaturu, mnoho četl, miloval básně, které také sám skládal. Byl aktivní ve farnosti a mimo jiné se staral o farní knihovnu.

K nám do salesiánského společenství přišel sice v pozdním  věku,  ale hned byl velkým přínosem.  I když byl člověk s velkým rozhledem, k formaci přistupoval s pokorou a velkým zájmem.  Obdivoval jsem, jak sliby salesiána spolupracovníka bral jako velkou čest a životní událost. Několik posledních roků prožil u syna v Novém Městě na Moravě, ale vždy se zajímal o dění v našem společenství.

Jeho jednání se vyznačovalo určitou noblesností, skromností, ale hlavně upřímnou srdečností. Rád vzpomínám, že každé setkání s ním mě zahřálo u srdce.

Za společenství Moravské Budějovice

Miloš Jansa

Než všechno zapomenu

„Někdy se mi zdá, že mě tu Pán nechává právě proto, abych dopověděl, co nestačili sdělit ti, kteří nás předešli na věčnost, aby neupadli do zapomenutí.“ 

Napsal na sklonku svého života v úvodu své knihy Než všechno zapomenu známý salesiánský kněz Jaroslav Kopecký. Útlá kniha vzpomínek je mimořádným svědectvím o životě salesiánů ve 20. století. Začíná kapitolami věnované jeho rodičům a dětství, které prožil ve východních Čechách s vidinou, že se – byť nepříliš ochotně – stane kolářem, stejně jako jím byl jeho otec. Ale setkání se salesiánským knězem Stanislavem Jurečkou a jeho nabídka, zda by nechtěl pokračovat ve studiu mezi salesiány ve Fryštáku, mu změnila životní dráhu. Těsně před začátkem války v roce 1939 opouští rodinu a vydává se na cestu, během níž se stane postupně řeholníkem a aspirantem na kněžství, dělníkem na stavbě, politickým vězněm, šéfredaktorem časopisu pro mládež, ale hlavně salesiánským knězem.

Knihu Než všechno zapomenu si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Portál.

Salesiáni