Skip to main content

Videoprohlídka stavby misijního díla v Bulharsku

By 30. 4. 20218 října, 2021Bulharsko, Novinky, Top

Salesiánská komunita v Bulharsku se 1. března 2021 nastěhovala do nových prostor. Domem komunity a celou stavbou kostela, školy a hřiště vás ve vidoprohlídce provede P. Martin Jílek.

Už od roku 2013 staví salesiáni na předměstí Staré Zagory školu, kostel, hřiště a dům komunity

Dům komunity je téměř dokončený a salesiáni už v něm bydlí.  Zbývá v něm vybavit nábytkem další patra, která budou sloužit pro ubytování návštěv a brigádníků. Přízemí budovy bude několik let využíváno na programy pro děti (doučování a kroužky), než se podaří dostavět školu. Ta je zatím ve fázi hrubé stavby s okny.

V letošním roce je cílem salesiánů přesunout svoji činnost z dosud pronajatých prostor do vlastních. Rádi by také co nejdříve zprovoznili hřiště, ale vše záleží na tom, jak se jim podaří získat finance (rozpočet hřiště je 1,2 milionu Kč). Dále by salesiáni letos chtěli pracovat na kostele, který je ve fázi hrubé stavby, ale už je z venku zateplený a osazený okny. Od organizace Církev v nouzi mají přislíbené peníze, aby zateplili a osadili okny kupoli, a aby kostel zevnitř omítli. „Jsme moc vděční za brigádníky, kteří k nám nejen z Česka přijíždějí a moc se na ně těšíme. Brigády jsou velkým přínosem a povzbuzením pro celou komunitu. Kdokoliv, kdo by chtěl pomoci, ať se ozve třeba mně na mail jelecek@donboskobg.org. Za poslední rok se k nám chystala pomáhat spousta skupin, ale nakonec kvůli koronaviru a měnícím se opatřením přijela jen velmi malá část z nich,“ vzkazuje fundraiser František Jeleček.

Jak rychle celá stavba poroste záleží především na financích. Salesiáni se potýkají nejen s omezeními, která přinesla koronavirová pandemie, ale také s prudce rostoucími cenami stavebního materiálu. „Veliké díky Vám všem, kdo nás podporujete svými modlitbami, dary a svojí prací. Jen díky vám se daří toto veliké dílo!“ dodává František Jeleček.

Jan Kvapil

Stará Zagora je velké město uprostřed Bulharska a důležité ekonomické centrum. Žije zde početná romská komunita a z ní kolem 15 tisíc lidí ve veliké chudobě. Salesiáni ve Staré Zagoře od roku 2008 pracují především s romskými dětmi – nabízí jim kroužky (taneční, hudební, rukodělné, sportovní), vzdělávání (doučování, spolupráce se školou) a výchovu k víře. Podmínkou pro účast na činnostech nabízených salesiány je školní docházka. Mezi mladými se pomalu vytváří skupinka romských animátorů, kteří pomáhají s vedením kroužků a doučováním.

Více o tomto misijním díle se dočtete na stránce SDB.cz/bulharsko/