Skip to main content

Třicáté narozeniny salesiánského díla v Plzni

By 1. 8. 20202 srpna, 2020Novinky, Top

Letos uplyne třicet let od příchodu salesiánů do Plzně. Za tuto dobu se jim a dalším laickým pracovníkům podařilo vybudovat obdivuhodné dílo, které slouží dětem, mladým i celým rodinám a pomáhá jim v náročných životních situacích. 

Třicetileté působení salesiánů v Plzni přibližuje výstava vzasedací síni Úřadu městského obvodu Plzeň 4, která je krátkým pohled do historie Salesiánského střediska mládeže, jeho současné nabídky i výhledem do budoucna. Výstava také představuje salesiány a jejich další působení. Přístupná je v pondělky a středy od 8 do 17 hodin až do 30. září.

První tři salesiáni do Plzně přišli v roce 1990 a začali působit v městské části Lobzy u kostela sv. Martina a Prokopa. Získali budovu, která sice vyžadovala zásadní opravy, ale poskytla jim prostor pro založení střediska mládeže. Středisko se dále rozrůstalo a zlepšovala se jak kvalita jeho zázemí, tak nabízené služby. Dnes do něj pravidelně chodí a účastní se rozmanitých aktivit na 700 dětí, mladých, rodičů a externistů. 

Nesmazatelnou stopu v Plzni zanechal salesián a ředitel střediska P. Antonín Nevola. Má velkou zásluhu na rozvoji střediska a také na tom, že na jeho práci měl kdo navázat. Když v roce 2015 nečekaně zemřel, tým zaměstnanců se semkl a po čase se provoz pod novým, laickým, ředitelem velmi dobře stabilizoval.  

V současnosti nabízí Salesiánské středisko mládeže širokou škálu služeb. Je to bezplatné doučování pro děti, které mají problémy s přípravou do školy. Dále to je klub Balón, který pomáhá dětem smysluplně naplnit volný čas. A v neposlední řadě jsou to zájmové kroužky, které podporují individualitu, sebedůvěru a vazby s vrstevníky. Za zmínku určitě stojí horolezecký kroužkem, který má vysokou úroveň a je registrovaným oddílem. 

Středisko také poskytuje sociální služby v rámci Centra pomoci Střecha pro asistenci rodinám v obtížných životních situacích a v rámci nízkoprahového klubu Vzducholoď pro mladé lidi na podporu v dospívání. Úspěchem posledních let je přemístění klubu do čtvrti Petrohrad, odkud cílová skupina převážně romské mládeže pochází. 

Salesiáni v Plzni také už tři dekády spravují farnost Plzeň-Lobzy. Je to živé komunitní centrum věřících všech generací, ve kterém mohou společně naplňovat a rozvíjet svou spiritualitu. 

Značný podíl na současné podobě střediska nese i místní samospráva (Krajský úřad Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň, ÚMO Plzeň 2 a 4), která ho dlouhodobě nejen finančně podporuje. Na stabilním fungování střediska má také velkou zásluhu mnoho individuálních dárců a sponzorů. V loňském roce se tak podařilo rekonstruovat kotelnu střediska, za pomoci Salesiánské provincie Praha, Magistrátu města Plzně a Plzeňské vodárny, s nákladem 1 000 000 Kč. Nyní se připravuje oprava střechy střediska s nákladem 630 000 Kč, na kterou je možné přispět na účet 1043007282/5500.

Jan Kvapil