Skip to main content

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 navštívil kobyliské salesiány indický spolubratr Tom Uzhunnalil.

Otec Tom vyprávěl o svém únosu 4. března 2016. Během jeho misijní služby v jemenském Adenu, kde působil ve farnostech a při domově pro seniory vedené sestrami Matky Terezy, přepadla tuto misijní stanici ozbrojená skupinka. Zavraždila 12 zaměstnanců a čtyři indické řeholní sestry. Jedné sestře se podařilo ukrýt a nyní působí v Bejrútu. Tom byl unesen muslimskými fundamentalisty a v zajetí strávil 18 měsíců. Celou tu dobu mu naději dodávala každodenní modlitba a duchovní prožívání eucharistie. Na pozvání sester Matky Terezy nyní jezdí po Evropě a vydává svědectví o síle modlitby, kterou v rozhovoru několikrát zdůrazňoval.

Našim dobrovolníkům otec Tom vzkazuje: „Modlete se, naslouchejte, rozlišujte. Každého člověka Bůh povolává a pro každého má připravenou cestu. Na dobrovolnické službě přijdou těžkosti, ale i v těchto chvílích se můžete svěřit Boží ochraně. Plody modlitby se neprojeví hned. Mohou přijít za několik měsíců nebo let, ale jistě budou vyslyšeny.”  Varoval také před přílišným přemítáním o tom, co bylo nebo co bude, které do vztahů a srdcí vnáší zmatek a nejistoty.

Celé setkání provázela přátelská atmosféra a otec Tom si nenechal ujít příležitost ke vtipkování. Například, když se ho ve volné diskuzi kolegyně ptala již na třetí otázku, pronesl: „Vy máte nejspíš spoustu volného času“. Kéž i my dokážeme mít radostnou mysl přes všechny zkoušky, které nám život přináší!

převzato z www.sadba.org