Skip to main content

Strenna 2021: Vede nás naděje

By 14. 6. 202116 června, 2021Novinky, Top
Strenna je téma nebo motto, které každoročně vydává hlavní představený salesiánů, aby pomohl salesiánské rodině určit směr, kam v daném roce zacílit svoji práci. Hlavní představený Ángel F. Artime zvolil Strennou pro rok 2021 motto Vede nás naděje. Nyní je dostupný slovenský překlad celého komentáře ke Strenně 2021.

Celosvětová realita

Když přemýšlíme nad výzvami, které mohou roku 2021 propojit salesiánskou rodinu, není možné ignorovat, že svět zůstal na řadu měsíců ochromený a zablokovaný. Nelze cestovat, nebylo možné slavit některé mezinárodní a světové události. „Globální vesnice“ se stala znovu tříští mnoha vsí, které se na sebe dívají s podezřívavostí. Padly zdi, ale z důvodu ochrany vlastních životů byly uzavřeny hranice. Vzhledem k této skutečnosti slyšíme stále znova, že se situace zvládne, že musíme mít důvěru v sebe samé, že jsme silní, že hrdost každého národa překoná nesnáze.

Naším poselstvím je, že tváří v tvář drsné realitě nadále vyjadřujeme jistotu, že nás vede naděje, protože Bůh skrze svého Ducha stále tvoří „všechno nové“.

Salesiánská odpověď

Je mnoho možností, jak dešifrovat tuto historickou situaci. Jaký příspěvek může přinést salesiánská rodina?

Můžeme nabídnout alternativní procesy vzhledem k dominující kultuře, změnu hodnot a vize:

  • od uzavřenosti k otevřenosti
  • od individualismu k solidaritě
  • od izolace k autentickému setkání
  • od rozdělení k jednotě
  • od pesimismu k naději
  • od prázdnoty a nedostatku smyslu k transcendenci.

Bůh k nám promlouvá skrze tolik lidí, kteří věděli, jak prožívat naději:

  • v extrémních situacích k nám Bůh nadále promlouvá prostřednictvím srdce lidí, kteří vidí dál a odpovídají originálně a odlišně
  • salesiánská svatost naší rodiny je bohatá na vzory těch, kdo dovedli žít s nadějí a vizí.

Nemůžeme se zachránit sami. Nikdo se nezachrání sám. Jako salesiánská rodina se v období krize snažíme dát odpovědi jako znamení lásky a naděje a také dnes musíme být alternativou.

Místa, kde se můžeme učit a cvičit v naději

• Víra a naděje chodí pospolu. Navrhujeme víru jako autentickou cestu, protože „svět bez Boha je světem bez naděje“ (Ef 2,12). • Modlitba je školou naděje a osobního setkání s láskou Ježíše Krista, který nás zachraňuje.

• Práce, námaha v každodenním životě je znamením, protože když se lidská bytost pohybuje, kráčí ve směru změny situace a vždy jedná v naději, která je jejím motorem. Každý opravdový a čestný čin člověka je nadějí v činnosti.

• Utrpení a bolest přítomné v každém lidském životě jsou nevyhnutelnou branou, která se otevírá naději.

• Chudí a lidé na okraji, kteří jsou v centru Boží pozornosti, musí být v salesiánské rodině lidmi, kterým dáváme přednost.

• V největších krizích pomíjí tolik věcí, jistoty, o nichž jsme si mysleli, že je vlastníme, smysl života, který se v praxi ukázal jako falešný. Ve skutečnosti ale přetrvávají velké hodnoty evangelia a jeho pravdy, i když selhávají všechny módní filozofie a myšlenky. Hodnoty evangelia nemizí, nestávají se „tekutými“, neztrácejí se. Z tohoto důvodu se jako salesiánská rodina Dona Boska nemůžeme zříkat odkazování na to, v co věříme, nemůžeme ztrácet svou charismatickou identitu v odpovědích, které chceme dávat na současnou situaci.

Ángel F. Artime

hlavní představený SDB

Strennu již tradičně doprovází také video, plakát a komentář. Video pro letošní rok je dostupné v hlavních světových jazycích (ENITESFRPL). Českou verzi plakátu Strenny 2021 stáhnete zde. Komentář k aktuální Strenně ve slovenštině v elektronické podobě najdete zde. Plakát a komentář v hlavních světových jazycích jsou k dispozici zde.