Skip to main content

Strenna 2021: Hle, všecko tvořím nové

By 19. 9. 2020Novinky, Top

Hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime představil téma Strenny 2021 „Hle, všecko tvořím nové“ (Zj 21,5)

Po rozhovoru s mnoha provinciály a po vyslechnutí jejich potřeb a po projednání s členy Hlavní rady rozhodl hlavní představený don Artime, že téma Strenny 2021 bude: Hle, všecko tvořím nové (Zj 21,5). Toto téma vyjadřuje salesiánskou odpověď na aktuální situaci pandemie ve světě.

„Když přemýšlím nad poselstvím, které nás může sjednocovat jako salesiánskou rodinu v roce 2021, nelze nebrat v úvahu, že mnoho měsíců, v menší či větší míře, svět a všechny národy zůstaly jestli ne paralyzovány (mnohé skutečně jsou), tak určitě zablokovány,“ uvádí hlavní představený v textu prezentujícím téma Strenny 2021.

Zároveň „naše poselství podtrhuje a zdůrazňuje, že tváří v tvář této těžké a bolestné realitě a jejím doléhajícím důsledkům chceme nadále vyjadřovat jistotu, že nás vede naděje: neboť Bůh svým Duchem nadále ‚vše dělá nové‘.“

V textu představujícím poselství Strenny don Artime dále zdůrazňuje, že i sám Don Bosco prožíval mnohé těžké situace – včetně epidemie cholery – aniž by ztratil naději; naopak, vždy reagoval a motivoval ostatní, aby zvýšili své úsilí a pracovali ještě tvrději.

Současná situace je proto příhodným časem na uvědomění si a odhodlání se k tomu všemu, co i před pandemií nešlo dobře, ale zvykli jsme si na to: utrpení mnoha lidí, méně zmiňované epidemie jiných chorob, škody na stvoření…

Strenna má posloužit pro salesiánské čtení současné doby, aby se salesiánská rodina učila postupovat jinými způsoby oproti většinové společnosti, a aby byla schopná uskutečňovat změnu hodnot a vize. A pro zachování salesiánské konkrétnosti nabídne Strenna i místa a situace, kde „se učit a procvičovat naději“. V tom všem je přítomna Maria, „Matka Boží, Hvězda naděje“.

Celý text prezentace Strenny 2021 je dostupný zde na webu SDB.org v hlavních světových jazycích.

Salesiánská informační agentura ANS