Skip to main content

Strenna 2020: politika nebeského Otce

By 1. 1. 20207 ledna, 2020Novinky, Top

Strenna je poselství hlavního představeného, ve kterém vyzývá celou salesiánskou rodinu, aby hledala nové cesty a probouzela své charisma. V tomto roce, na konci šestiletého funkčního období, má Strenna připomenout, abychom si cenili našeho dědictví a zachovávali ho: v roce 2020 nástupce Dona Boska, don Ángel F. Artime, vysvětluje „politiku nebeského Otce“ a začíná od jádra salesiánského vzdělávacího systému. V pátek 27. prosince představil Strennu 2020 v hlavním domě FMA.

„Dobří křesťané a poctiví občané“ je název Strenny 2020, který prohlubuje verš evangelia: „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ Hlavní představený vystoupil před matkou Yvonne Reungoat (hlavní představenou FMA) se svou radou, s donem Filiberto Gonzálezem (hlavní poradce pro sociální komunikaci) a dalšími členy salesiánské rodiny. Začal připomenutím mnoha různých způsobů a projevů, kterými Don Bosco vyzýval k formování mladých lidí, kteří vědí, jak být kvasem spravedlivějšího a lidštějšího světa.

Následně se postupně dostával k mnoha oblastem, ve kterých bychom měli být dobrými křesťany: v každodenním životě ve světle víry, v pečlivém rozlišování, v apoštolské horlivosti a evangelizování, autentičtí v salesiánské spiritualitě, v misiích ad gentes, v statečném vycházení na periferii, ven z naší konfortní zóny.

Podobným způsobem ukázal priority a kritéria, jak žít ve světě jako poctivý občan: být svědectvím mladým lidem o spravedlnosti a solidaritě, být ochranou nejvíce zranitelným, vést mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému občanství a ke službě v politice, bránit se všem způsobům sebeuplácení, starat se o měnící se svět a migraci, pečovat o společný domov, o účinné dodržování lidských práv…

Strenna 2019 bude hlouběji ilustrována a zkoumána s vedoucími salesiánské rodiny v rámci Dnů salesiánské spirituality, které se konají v lednu 2020 v Turíně-Valdoccu.

Salesiánská informační agentura ANS