Skip to main content

Startuje milostivé léto svatého Františka Saleského

By 24. 1. 202212 května, 2022Novinky, Spiritualita, Top

V prosinci 2022 (28. 12.) uplyne 400 let od smrti „světce laskavosti“, inspirátora Dona Boska, propagátora výroku Dej mi duše, ostatní si vezmi, velikána humanistické doby, který dal salesiánům jméno – svatého Františka Saleského.

Jak to bylo s jeho smrtí a kolik je to vlastně let od jeho pohřbu? V prosinci 1622 byl ženevský biskup a neúnavný bojovník za katolickou víru v porevoluční Francii pozván na dvůr savojského knížete Karla Emanuela I. do Lyonu. Po příjezdu do města stihl sv. Františka infarkt v lyonském útulku sester vizitantinek.  Zemřel těsně po hlavním vánočním svátku 28. prosince 1622. Přes odpor lyonských katolíků byly jeho ostatky převezeny do kláštera vizitantinek, které Saleský založil spolu se sv. Františkou de Chantal, do Anneçy. Tam byl slavnostně pohřben v klášterním kostele dne 24. ledna 1623, tedy dnes přesně před 399 lety. Dnes tedy neslavíme oněch 400 let od jeho pohřbu, ale hlavní představený salesiánů dnes odstartoval „milostivé léto“ (dodici mesi di grazia) sv. Františka Saleského, které bude trvat celý rok. 

František Saleský ve 12 letech

Jak píše don Ángel F. Artime ve svém okružním listě, „po 400 letech jsou výzvy sv. Františka k obnově křesťanského života, jeho metoda duchovního doprovázení a humanistická vize vztahu člověka k Bohu stále živé a aktuální“. Sv. František dokázal přetavit své vysoké vzdělání a jemné šlechtické způsoby, které si odnášel z rodových kořenů, do nadšeného apoštolátu v jednom z nejtěžších bojišť své doby: do Savojska, do kraje kolem Ženevského a Anneçyského jezera, kalvínského kraje, kde šlo katolickému biskupovi, který nesměl do svého biskupského města, stále o život. Vytrvalostí, přívětivostí a laskavým přístupem, svými letáky a knihami, obracel srdce místního obyvatelstva. Dnes nepřebíráme ani tolik jeho náboženskou bojovnost, ale jeho poselství „medu“, na který „se nalepí více much než na sudy octa“, jak krásně praví ve své největší knize Filotea.

Zdeněk Jančařík

Hrob svatého Františka Saleského v bazilice Navštívení v Anneçy