Skip to main content

Sliby ASC: Blíže Bohu skrze salesiánskou rodinu

„Přijďte načerpat inspiraci“, zaznělo z úst salesiánů spolupracovníků při osobním pozvání na sliby v roce 2015. Přišli jsme, viděli jsme a v našich srdcích vzrostla touha být součástí salesiánské rodiny ASC. V roce 2017 vznikla formační skupina, díky které jsme měli možnost postupně realizovat naše rozhodnutí. Když jsme 20. května 2023 přicházeli do kostela Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Brně–Žabovřeskách, zdálo se nám, že naše šestiletá formace byla jen krátkým okamžikem.

„Bůh si nás zachytil jak smítko v sítku, abychom mu byli blíž skrze salesiánskou rodinu.“

To, že jsme mohli sliby uskutečnit v naší domovské farnosti v rámci farního dne, bylo pro nás zcela výjimečné. Vnímáme to jako obrovský dar, když může farnost prožívat velké události společně. Věříme, že to nebyla velká událost jen pro nás, ale i pro ostatních sedm slibujících, kteří s námi potvrdili svoje rozhodnutí před oltářem. Jako silný moment na nás zapůsobilo obnovení slibů všech přítomných ASC, kdy člověk pocítil, že je rodina salesiánů spolupracovníků stále plná života.

Po mši svaté nás čekal společný oběd s naší novou rodinou, která nás uvítala veselou písní. Jednotlivé sloky písně byly věnovány nám nově příchozím. Dalším bodem programu bylo i krátké představení novopečených ASC.  Po celou dobu nás provázela radost a smích, ale i vděk z rozhodnutí následovat myšlenku Dona Boska v dnešní době. Paralelně s naší rodinnou oslavou probíhal v prostorách salesiánského střediska mládeže farní den, na který jsme byli také pozváni, abychom se krátce představili. Po krátkém slůvku Honzy Macouna, koordinátora ASC, nás čekal vstupní test, který zhodnotil naše znalosti z oblasti historie salesiánského díla. Po té následovalo individuální setkání s farníky a přáteli při dobrém jídle a pití. Máme radost, že máme kolem sebe lidi, kteří nás podporují na naší cestě a jsou nedílnou součástí našeho života.    

Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu v modlitbě, ale i za spoustu osobních darů a milých slov, které nás velice potěšily.  

Vašek a Lucka Vlachovi

Foto: Petr Polansky

Členové Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC) jsou lidé, kteří přijali salesiánské hodnoty jako svůj životní program. Žijí ve svých rodinách, mají civilní zaměstnání a snaží se následovat ideály Dona Boska. Salesiánským spolupracovníkem se člověk stane po několikaleté přípravě složením slibu, že bude žít v církvi v salesiánském duchu a spolupracovat se Salesiánskou rodinou. V České republice je více než 600 spolupracovníků. Setkávají se v místních společenstvích, kde se společně modlí a navzájem se podporují ve svém poslání.