Skip to main content

Skončily 38. Dny spirituality Salesiánské rodiny

By 20. 1. 2020Novinky, Top

Turín – Pokračovat v růstu jako Salesiánská rodina; zavádět „politiku nebeského Otce“ do různých prostředí a s různými charakteristickými rysy; ukazovat to dobré, čeho už jsme dosáhli. Tyto tři závěrečná poselství přednesl hlavní představený salesiánů don Ángel F. Artime v neděli 19. ledna na závěr 38. Dnů spirituality Salesiánské rodiny.

V předchozích dnech se několik stovek účastníků obohatilo řadou svědectví, která vyzývala k pokračování v apoštolském poslání ve jménu konkrétnosti, odvahyzávazkůVýznamným účastníkem tohoto setkání nebyl jen hlavní představený, ale také téměř celá hlavní rada a všech deset provinciálů středozemního regionu. Společný program poskytoval dostatek času pro vyslechnutí zkušeností a osvědčených postupů pro naplnění křesťanských, sociálních a politických závazků:

  • biskup z Mallorky (Španělsko), Mgr. Sebastia Taltavull Anglada, nadšeně vyprávěl o pastoraci mládeže v jeho diecézi
  • mladí ze salesiánské oratoře v Aleppu (Sýrie) hovořili o aktivitách, které dělají s odvahou a radostí i za války;
  • salesiáni spolupracovníci představili „Školu formace pro sociálně-politické závazky“ inspirovanou blahoslaveným Albertem Marvelli;
  • Emma Ciccarelli, salesiánka spolupracovnice, mluvila o svých závazcích v komisi pro rodinu Italské biskupské konference;
  • Joaquin Martin Calleja, salesián spolupracovník, mluvil o svých zkušenostech z Centra odborného vzdělávání, s ohroženými mladými lidmi a o spiritualitě vychovatele;
  • Jorge Santos, soudce v důchodu v Portugalsku, svědčil o svém závazku formovat soudce v afrických zemích;
  • Nico Lotta, prezident salesiánské nevládní organizace VIS, hovořil o těžkém boji proti obchodování s lidmi;
  • absolventi FMA v Cuneo popisovali své závazky v oratoři, kde se mnoho mladých lidí stává animátory mladších generací.

Střídání prezentací a rozhovorů u kulatého stolu byly chvíle sdílené spirituality v typickém salesiánském prostředí. Během práce ve skupinách účastníci (byli rozdělení do 23 jazykových skupin) určili potřeby pro společné žití „politiky nebeského Otce“: nalezení správné rovnováhy mezi spiritualitou a závazky, mezi dobrým křesťanem a čestným občanem; dávat konkrétní odpovědi na aktuální potřeby mladých lidí; vydávat svědectví věrohodných věřících; pracovat sjednoceni v komunitách i ve skupinách salesiánské rodiny.

Další informace o Dnech spirituality Salesiánské rodiny jsou dostupné zde.

Salesiánská informační agentura ANS