Skip to main content

Setkání s Bohem a s druhými v online prostředí

By 3. 3. 2021Novinky, Top

Sestry salesiánky na začátku postní doby vedly dvě online duchovní obnovy pro mladé a chystají další na 12.-13. březen (pozvánku najdete pod článkem). Na stránkách FMA zveřejnily reportáž, ve které popisují, jak se jim daří duchovním doprovázení v online prostředí.

K postní době tradičně patří nabídka duchovních obnov. Letos se nemohou konat prezenčně, proto většina z nich přechází na formu online. Nyní je čas podat zprávu, jak se tyto obnovy ujaly. Samozřejmě vše je viděno z lidského vnějšího hlediska, co Bůh koná v srdcích účastníků, uvidíme až na věčnosti…

O Duchovní obnově pro mládež píše sestra Zdeňka:

V pátek a v sobotu (26.-27.) února proběhla duchovní obnova pro mládež (18-30 let). Základnu poskytla kobyliská komunita, kde jsme byly společně „v trojici“ sestry Helena, Jana a Zdeňka a jedenáct mladých lidí na různých místech naší země. Obvykle k obnovám patří, že člověk na chvíli opustí své prostředí, svůj pracovní stůl… tentokrát si všichni účastníci statečně vytvořili prostor k setkání s Bohem i s druhými ve svých domovech. Téma obnovy bylo: „To je můj milovaný Syn…“

Páteční večer jsme se po krátkém seznámení a uvedení do modlitby s Božím Slovem společně pomodlili křížovou cestu. A v sobotu nás provázel úryvek z Markova evangelia o Ježíšově proměnění na hoře. Přemýšleli jsme o tom, komu nasloucháme, jakou moc nad námi mají slova a jak poznávat, který „hlas“ komu patří. V druhé přednášce jsme se „dívali“ na Boží Slovo napsané na tři ikony – Ježíšův křest, Proměnění a Ukřižování a rozjímali o tom, co říká Otec Ježíšovi (i nám) – „ty jsi můj milovaný…“ a jaká je Ježíšova odpověď Otci – „Otče, do tvých rukou odevzdávám…“ Odpoledne byl pak prostor pro osobní doprovázení a zamyšlení nad tím, jakou představu vlastně máme o Bohu a jak snadno může být nějak pokřivena. Zakončili jsme sdílením a společnou diskuzí. Myslím, že i přes všechny těžkosti, které současná situace klade setkávání, se nám podařilo vytvořit krásné společenství modlitby a sdílení a podpořit a povzbudit se v našem putování postní dobou k radostné oslavě Vzkříšení.

O druhé obnově pro holky puberťačky ze Sebranické farnosti píše sestra Zuzka:

Tradičně i tento rok jsme (Verča, Jana a Zuzka) plánovaly postní duchovní obnovu ve spolupráci s místní komunitou salesiánů pro holky v Sebranicích. Kvůli státním koronavirovým omezením jsme ji zkusily nabídnout v online prostředí. Přihlášených sedm holek z druhého stupně ZŠ se aktivně zapojilo do naší nabídky. Zamýšlely jsme se nad tématem emocí v našem živote a pomáhaly nám k tomu ukázky z filmu V hlavě.  Každou emoci jsme propojily s konkrétním Božím slovem a ukázaly jsme si, jak ji prožíval Ježíš, jak ji můžeme dobře prožívat a zpracovat, protože emoce jsou součástí našeho každodenního života. Technika přes naše obavy fungovala skvěle (i náš přípravný tým díky různým karanténám vysílal každý se svého vlastního pokoje), a tak děkujeme Pánu, že nám dal odvahu první online duchovní obnovu zorganizovat. A i když už víme, jak na to, přesto bychom rády řekly: A příště naživo…

Salesiánky FMA