Skip to main content

Salesiánská rodina vstupuje do roku plného změn

By 5. 1. 2020Novinky, Top

Rok 2020 přinese řadu významných událostí: vyhlášení a uvedení do úřadu nového provinciála, 28. generální kapitula SDB a 24. generální kapitula FMA, ze kterých vzejdou noví hlavní představení.

Pro českou provincii je důležitou událostí vyhlášení nového provinciála. Kdo dalších šest let povede provincii, to rozhodne hlavní představený don Ángel F. Artime na základě průzkumu, který proběhl 5. a 6. prosince 2019. Své rozhodnutí by měl oznámit během ledna. Současný provinciál Petr Vaculík předá úřad svému nástupci během slavnostní mše svaté na jaře 2020.

Generální kapituly salesiánů a salesiánek

Po šesti letech se uskuteční již 28. generální kapitula SDB. Zahájena bude 16. února 2020, za českou provincii se jí zúčastní tři delegáti a nově také jeden delegát za mládež Jan Kučera. Smyslem generální kapituly je jednak formace přítomných a pak také jednání a přijetí dokumentu, který má vytyčit nové směřování salesiánů. 28. generální kapitula potrvá až do dubna a v jejím závěru bude představen nový hlavní představený, který povede salesiány dalších šest let.

Salesiánky také v letošním roce čekají důležité události. V květnu navštíví českou provincii v závěru svého mandátu hlavní představená FMA Yvonne Reungoat. V září začne 24. generální kapitula FMA, ze které vzejde nová hlavní představená.

Jan Kvapil