Skip to main content

Salesiánky zvolily novou generální představenou

By 5. 10. 2021Novinky, Top

Sestry shromážděné v Římě na 24. generální kapitule zvolily dne 5. října 2021 za generální matku sr. Chiaru Cazzuola. V současné době byla vikářkou generální matky sr. Yvonne Reungoat, která vedla Institut FMA od roku 2008.

Této události byl přítomný i don Ángel Fernández Artime, hlavní představený salesiánů, který okamžitě poblahopřál nové generální představené. Celý proces rozlišování vedl don Pasqual Chavéz, předchůdce dona Artime. Sestra Chiara Cazzuola se stává 10. nástupkyní Marie Dominiky Mazzallové.

Sestra Chiara se narodila v Campiglia Marittima, v provincii Livorno v Itáli v roce 1955. K sestrám vstoupila do tehdejší inspektorie Toskánsko. Formaci prožila v Castelgandolfu (nedaleko Říma) a tam také 5. srpna 1975 skládala své první sliby.

Vystudovala literaturu a několik let byla učitelkou a následně prezidentkou středních škol. Několik let byla místní a provinční delegátkou za salesiánské hnutí mládeže (SHM). Byla ředitelkou komunity a pak členkou inspektoriální rady. Po sjednocení tří inspektorií Emilia, Ligurie a Toskánsko, se stala delegátkou pro formaci v inspektoriální radě. Ve své službě dávala vždy prostor společenství a spiritualitě, jednoduchosti, hloubce a respektu ke každému člověku.

V roce 2007 byla jmenována inspektorkou své provincie Emilia-Ligurian-Toskánsko “Madonna del Cenacolo” se sídlem v La Spezia, když pak v roce 2008 byla povolána 22. generální kapitulou, aby se stala členkou generální rady. Sestra Chiara tehdy odpověděla: „V duchu odevzdanosti do vůle Boží a důvěry v pomoc Pána, říkám ano.“

V následujících šesti letech navštěvovala různé provincie Ameriky a Evropy a získávala bohaté zkušenosti salesiánské spirituality a interkulturality. Každé ze svých sester věnovala pozornost, úsměv a optimismus.

Sestra Chiara se vyznačuje jednoduchostí, jasností a nadšením pro své povolání FMA. Nese v srdci velké nadšení a porozumění pro mladé lidi a schopnost vytvářet upřímné, klidné a spolupracující vztahy.

Po hlasování na otázku generální matky sr. Yvonne Rengoat: „Přijímáte?“ Sestra Chiara s velkým dojetím odpověděla: „Věřím Pánu a svěřuji se Marii Pomocnici křesťanů. Proto říkám ANO! ”

Salesiánská informační agentura ANS

FMA.cz