Skip to main content

Salesiáni se na Hostýně duchovně cvičili

By 17. 7. 2020Novinky, Top

Tradičně největší duchovní cvičení pro salesiány se během roku konají v červenci na mariánském poutním místě Hostýn. Letos byl kazatelem P. Jindřich Šrajer a účastníků bylo přes třicet z komunit z celé republiky i ze Švýcarska (Antonín Špaček). Kazatel vycházel při svých meditacích z papežské exhortace Evangelii gaudium a jeho úvahy byly výtečným uvedením do Františkovy teologie. Asi druhým nejcitovanějším autorem byl americký františkán Richard Rohr, ale Jindřich vycházel často také ze své českobudějovické praxe při práci s romskou mládeží.

Důležitými body programu jsou také večerní slůvka, která tentokrát reflektovala naše zkušenosti s pastorací v karanténě, ale také život v komunitách a naši výchovnou praxi. Spontánní posezení bratří po kompletáři patří už také k dlouholeté tradici tohoto letního zastavení u Matky Boží Svatohostýnské.

Zdeněk Jančařík