Skip to main content

Salesián zastřelen v Africe. Dopis hlavního představeného

By 18. 2. 2019Novinky, Top

Mým spolubratrům salesiánům, salesiánské rodině ve světě.

Moji drazí bratři,

Před několika minutami jsem se vrátil do Říma na „Sacro Cuore“ z mé návštěvy Dublinu – srdce Provincie sv. Patrika – a chci vás hned kontaktovat. Důvodem je smutná a bolestná zpráva, která mě zastihla v noci, před několika hodinami, a která mi oznamovala, že spolubratr salesián P. Antoni César Fernández, misionář v Africe od roku 1982, byl předchozího dne (15. 2. 2019) v 15 hodin tamního času zavražděn třemi výstřely během útoku džihádistů zhruba 40 km od hranice Burkiny Faso. Naštěstí dva další spolubratři útok přežili. Vraceli se právě z Lomé (hlavní město Toga, pozn. překladatele) po skončení první části provinciální kapituly salesiánské provincie AFO (západní Afrika frankofonní, pozn. překladatele).

Drazí bratři, je mnoho dní během roku, kdy dostávám zprávu o úmrtí spolubratra salesiána z přirozených příčin. To je zákon života, který platí pro každého z nás a v podobných situacích děkujeme Pánu za tolik krásných a velkoryse darovaných životů. Avšak náš spolubratr Antonio César byl zbaven života, zavražděn bezdůvodně. Byl to dobrý člověk, muž Boží, který jako náš Pán prožil svůj život „konáním dobra“, především mezi svým milovaným africkým lidem. Antoniu Césarovi bylo 72 let, měl 55 let od řeholních slibů a prožil 46 let kněžského života. Setkali jsme se před několika měsíci v Burkině Faso, konkrétně v komunitě v Ouagadougou, kde působil jako ředitel komunity a farář.

Antonio César se připojuje k mnoha dalším mučedníkům dnešní církve ve světě (někteří z nich jsou salesiáni nebo členové salesiánské rodiny).

Chtěl bych vás pozvat k poděkování Pánu za krásný život našeho otce Antonia Césara. A také k prosbě Bohu Otci o pomoc pro lidstvo, aby ukončilo eskalaci násilí, které působí pouze škodu. Kéž náš Pán učiní, aby se Césarova krev prolitá v africké zemi stala semenem nových křesťanů, věrných následovníků Krista, a mladých povolání ke službě Božímu království.

Odpočívej v pokoji, drahý Césare!

Drazí bratři, pokračujme ještě více sjednoceni než dříve ve službě Božímu lidu a nejchudším mladým. Zlo nemá nikdy poslední slovo. Vzkříšení našeho Pána nám to jasně ukazuje, a plyne z něho, že navzdory utrpení se stává skutečností fakt, že Pán všechno proměňuje. Modleme se všichni za věčné odpočinutí otce Antonia Césara. Také upřímnou soustrast jeho rodině v Pozoblanco ve Španělsku a kdekoliv jinde, a rovněž jeho milované provincii AFO, do níž patřil, a španělské provincii Marie Pomocnice, kde se učil milovat Dona Boska a žít jako on.

S oddaností

Ángel Fernández Artime, SDB

Hlavní představený