Skip to main content

Salesián Petr Zelinka odměněný titulem Ph.D.

By 6. 12. 20199 prosince, 2019Novinky, Top

Salesián Petr Zelinka, v současné době ředitel generálního archivu SDB v Římě, byl ve středu 4. prosince 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci odměněn diplomem a titulem Ph.D. za svou disertační práci a několikaleté historické bádání v oboru dějiny salesiánské kongregace v Čechách a na Moravě. Práce nese název Salesiáni Dona Boska – moderní řeholní kongregace v sekulárním prostředí první Československé republiky (1918–1938). Na slavnostní inauguraci novopečených doktorů a docentů se sešlo několik salesiánů z celé republiky, ale také diecézní kněží, Petrovi přátelé a jeho širší rodina. Jako kněz-salesián i jako kněz byl Petr Zelinka mezi honorovanými jediný – o to větší je radost z nového doktora mezi námi salesiány, protože intelektuálně zaměřených spolubratří ubývá, třebaže jsou pro reflexi naší práce mezi mládeží tolik zapotřebí. Olomoucká slavnost měla milé doznění v místní kavárně. Celá Petrova disertace je dostupná zde.

Zdeněk Jančařík