Skip to main content

SADBA vzdělává indické učitele

By 10. 9. 2021Novinky, Top
Před několika lety SADBA hledala, jak více pomáhat potřebným. Nechtěli jsme pomoc tříštit do malých projektů v různých zemích, a proto jsme se rozhodli zaměřit dlouhodobě na jednu konkrétní zemi skrze pravidelnou podporu, na kterou se budou moci místní spolehnout a která jim pomůže nastartovat vlastní iniciativu.

Od založení Sadby jsme naše dobrovolníky vysílali do Indie, měli jsme tak s indickou organizací dobrou spolupráci a také jsme tam podporovali pár dětí v jejich studiu. Volba země proto padla na Indii.

Přemýšleli jsme, jaká pomoc by byla pro místní nejefektivnější a měla dlouhodobý dopad i po ukončení našeho projektu. Je fajn, podpořit děti a jejich rodiny, ale kdo dětem dává vzdělání? – Učitelé. Proto jsme se (po komunikaci s indickou organizací) rozhodli podpořit právě Vzdělávání učitelů v Severovýchodní Indii.

Navazovali jsme také na dlouhodobou práci Jana Meda – českého misionáře, který v dané oblasti strávil přes čtyřicet let. Založil mnoho škol, rozuměl místním poměrům, znal spoustu dětí, ze kterých jsou dnes již rodiče a také třeba učitelé. Život Jana Meda mapujeme v rámci speciální edice Medový rok, která vychází v letošním roce 2021 na našich stránkách.

Celý projekt vzdělávání učitelů je rozvržený do pěti let, začal v roce 2020 a spolupracující organizace je Bosco Mangaal.

Každý rok budou pořádány kurzy pro učitele, v nichž si lektoři definovali tyto cíle:

Vytváření pozitivní atmosféry při výuce prostřednictvím proaktivních didaktických metod Vytvoření modelových škol, které mohou být inspirativní pro další školy v okolí Vytvoření nabídky pro ředitele škol, která bude inspirovat novými postupy a vzdělávacími metodami pro jejich studenty Zefektivnění výuky a lepší motivaci učitelů Udržitelnost vzdělávání, a to jak učitelů, tak dětí Kvalitnější informovanost rodičů o potřebách a požadavcích na vzdělávání jejich dětí a také na podporu sdílení dobré praxe

Celkem je do projektu zapojeno 24 škol a přibližně 300 pedagogů. V rámci projektu také podporujeme 350 dětí. Indická organizace nám pravidelně zasílá zprávy a fotografie z průběhu školení a ze zapojených škol.

Máme radost z toho, že o kurzy mají učitelé velký zájem. Z původních 15 škol se projekt rozšířil na 24. Ředitelé aktivně oslovují organizaci Bosco Mangaal, zda by se do projektu mohli zapojit i jejich učitelé. Ti jsou ze školení nadšení a rádi se vrací. Díky projektu může stále růst dílo Jana Meda a my jsme moc rádi, že u toho můžeme být.

V době, kdy byla Indie „uzavřená“ kvůli Covid-19, se podařilo vytvořit manuál pro další školy, který měl původně vznikat delší dobu. Jsme moc rádi, že zaměstnanci projektu nelenili, ale využili situaci a pustili se do vytváření právě tohoto nástroje, který pomůže ve školení dalších učitelů. Také si moc vážíme toho, že auto, které bylo pořízeno na přejezdy mezi školami, využili pro distribuci materiální pomoci. Pracovníci Bosco Mangaal rozváželi rýži a další základní potraviny po okolních kopcích, a tím zachránili mnohé rodiny z největší bídy.

SADBA každoročně potřebuje nashromáždit finance na podporu těchto aktivit. Snažíme se je shánět různými cestami, aktuálně třeba výzvou Zpátky do škol na darujme.cz. České děti se vrací do škol, tak chceme podpořit indické děti, aby se tam také mohly vrátit.

Helena Janíková