Skip to main content

Sadba vysílá nové dobrovoníky

By 7. 9. 2020Novinky, Top

Aksanti a slavnostní vyslání dobrovolníků pro roky 2020 a 2021 je tady a bude se konat v Hradci Králové.

Letošní přípravný ročník kurzu Cagliero – Adopce nablízko byl opravdu specifický. Některé víkendy jsme museli zrušit, jiné posunout. Ročník by ale nešel ukončit bez slavnostního vyslání dobrovolníků. To letos proběhne o víkendu 11. – 13. září v Hradci Králové v Kuklenách.

V sobotu se všichni dobrovolníci, jejich přátelé i rodiny můžou těšit na Aksanti – program pro hosty připravený odjíždějícími dobrovolníky. Slavnostní vyslání proběhne o den později 13. září 2020 při mši svaté v 10 hodin v kostele sv. Anny.Kolik dobrovolníků vycestuje?

Přípravou prošlo 20 mladých lidí, vysláno jich bude 11.  Někteří svůj odjezd odložili na příští rok. Z důvodů pandemie nešlo absolvovat krátkodobou službu, takže měsíční dobrovolníci do Bulharska snad vyrazí v příštím roce. Dobrovolníci vyslaní letos budou sloužit (pokud situace dovolí) v Albánii, Bulharsku, Tanzanii, na Šalamounových ostrovech, v Malawi a Zambii.

Co je Aksanti a jak probíhá?

Aksanti znamená děkuji – ve svahilštině. Říkáme tak programu, který připravují odjíždějící dobrovolníci pro rodiny a přátele. Je to příležitost k rozloučení se s rodinou, přáteli, dobrodinci a k poděkování rodičům za všechno, co pro ně udělali.

Slavnostní vyslání

V neděli bude v 10 hodin slavnostní mše svatá, kterou bude sloužit provinciál P. Martin Hobza. Při ní dostanou dobrovolníci požehnání a budou slavnostně vysláni do světa. Přijďte je v této slavnostní chvíli povzbudit a na chvilku se přenést do vzdálených zemí!

Převzato ze SADBA.org