Skip to main content

Rok 2020 u salesiánů ve znamení nových začátků

By 4. 1. 2021Novinky, Top

Mohlo by se zdát, že kromě pandemie koronaviru se v roce 2020 nestalo nic významného. Ale u salesiánů se během loňského roku stalo mnoho důležitých událostí, které mají všechny jedno společné – jsou to nové začátky a další významné kroky na společné cestě k Pánu.

P. Martin Hobza převzal službu provinciála

V lednu hlavní představený Ángel F. Artime se svou radou a na základě průzkumu mezi českými salesiány jmenoval P. Martina Hobzu českým provinciálem pro období 2020–2026. Ten oficiálně převzal službu od P. Petra Vaculíka 25. května na slavnost Panny Marie Pomocnice. V prvním rozhovoru odpovídal také na otázku, jaké úkoly čekají českou salesiánskou provincii v nejbližší době? „Asi to, abychom přes přibývající věk a ubývající počet salesiánů nacházeli nové způsoby, jak být s mladými a pomáhat jim poznat a zamilovat si Krista a církev. Ostatní úkoly nejsou tak důležité,“ odpověděl novopečený provinciál.

Generální kapitula vytvořila plán pro následující šestiletí

V únoru do Turína přijeli delegáti salesiánských provincií z celého světa na 28. generální kapitulu, aby se společně zamysleli nad otázkou „Jací salesiáni pro dnešní mládež?“ a aby vytvořili programový plán pro následujících šest let. Kvůli epidemii nemoci COVID-19 kapitula skončila předčasně po čtyřech týdnech. „Slibuji, že vás nenecháme samotné na vaší cestě k identitě,“ vzkázal v závěrečném projevu don Artime, kterého generální kapitula zvolila hlavním představeným na dalších šest let.

Pastorace prostřednictvím živých přenosů a sociálních sítí

Kvůli protiepidemickým opatřením museli salesiáni v březnu zavřít střediska mládeže a kostely. Vrhli se proto do pastorace prostřednictvím sociálních sítí. Přenášeli živě mše svaté, natáčeli videa a vytvářeli ve virtuálním světě další bohatý program pro děti, mladé i farníky. Museli se naučit pracovat se současnými technologiemi, a především být nápadití ve vymýšlení obsahu. „Neměli bychom přemýšlet jen nad prostým streamováním mší, ale přemýšlet, jak na dálku vytvářet společenství a zapojovat a aktivizovat lidi,“ bilancoval v létě salesián Libor Všetula zkušenosti z první vlny, které znovu naplno salesiáni využili při podzimní vlně epidemie.

Přestavba kobyliského centra je hotová

Jeden rok procházelo přestavbou Salesiánské centrum v Praze-Kobylisích. Nová vstupní hala, zkolaudovaná v květnu, propojila kostel, sportovní areál, prostory střediska mládeže a dům salesiánů. Novými prostorami nás ve videu provedl ředitel střediska salesián Václav Jiráček.

Střídání ve vedení Sadby

Salesiánská misijní organizace SADBA má od září nového ředitele salesiána P. Jaroslava Fógla, který předchozích dvanáct let působil v bulharské misii. Na postu vystřídal P. Pavla Ženíška, který se přesunul do Říma, kde se stal členem misijního týmu salesiánské kongregace. S jakými očekáváními do Říma odchází a jak hodnotí svých pět let v čele Sadby, o tom mluvil v rozhovoru pro Salesiánský magazín.

Vlastík Vajďák složil věčné sliby

Začátkem září složil věčné sliby salesián Vlastík Vajďák. Bylo to poprvé, co se slavnost konala pod širým nebem a počasí vyšlo nádherně. Můžete se o tom přesvědčit z fotografií.

Salesiáni v Teplicích staví Živý dům

Tepličtí salesiáni se pustili do stavby nového salesiánského centra pro děti, mládež i rodiny, kterému dali pracovní název Živý dům. Projekt vzniká přestavbou ruiny starých jeslí, do které se pustili už v průběhu loňského roku a objektem také provedli první návštěvy. V říjnu pak zveřejnili první plány a vizualizace, jak by Živý dům mohl vypadat po dokončení v roce 2024.

Mongolská farnost Šovó má nový kostel

Salesián P. Jaroslav Vracovský je od roku 2016 misionářem v Mongolsku. Vypomáhá ve venkovské farnosti Šovó, kde se podařilo v říjnu dokončit stavbu nového kostela, který svou architekturou připomíná jurtu, místní tradiční obydlí. O stavbě kostela, ale i další práci píše P. Jaroslav Vracovský ve 20. dopisu z Mongolska.

Ignác Stuchlý byl prohlášen ctihodným

Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka dona Ignáce Stuchlého ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla. Dalším krokem k tomu, aby mohl být prohlášen blahoslaveným, je uznání zázraku na jeho přímluvu. Modlitbu novény k Ignáci Stuchlému najdete na stránkách istuchly.cz.

Jan Kvapil