Skip to main content

Ředitelé a faráři na setkání koordinovali svoji činnost

By 29. 11. 2019Novinky, Top

Potkat se, sdílet svoje zkušenosti, věnovat se aktuálním tématům. To jsou cíle každoročního setkání ředitelů salesiánských komunit, středisek a salesiánů odpovědných za farnosti. Snaží se především prodiskutovat témata z pohledů lidí zodpovědných za různé typy salesiánských děl na rozličných místech.

Letos setkání organizoval delegát provincie pro pastoraci mládeže P. Vojtěch Sivek ve dnech 25. až 27. listopadu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Jednotliví účastníci informovali o dění v místech svého působení. Ostatní tak mohli získat podněty k tomu, na čem pracovat ve svých střediscích, komunitách nebo farnostech. „Měli jsme tři hlavní témata: projekt dlouhodobých dobrovolníků v salesiánských střediscích, jak se budeme dělit o finanční náklady, které má vedení provincie, a jak a kdo v jednotlivých dílech pečuje o naplňování jejich výchovně pastoračních projektů,“ shrnuje program setkání P. Sivek.

Jedno z témat letošního setkání představovalo možné zapojení dlouhodobých dobrovolníků na pomoc i v Česku. Program Cagliero v současnosti vysílá dobrovolníky především na službu do zahraničních misií v salesiánských centrech. „Jsou lidé, kteří nechtějí vycestovat do zahraničí, nebo třeba mají jazykovou překážku. Rádi by pomohli salesiánům někde tady v našem díle v České republice. Takže by to byla dobrovolnická služba na jeden rok,“ vysvětluje P. Stanislav Jonášek, rektor kostela ostravské farnosti, a dodává: „U nás v Ostravě bychom byli pro, protože už máme dobrovolníky ze zahraničí, takže by to bylo pěkné doplnění. A ještě je výhoda, že tady není taková jazyková bariéra, že tito lidé by u nás měli možnost se realizovat.“

Jan Kvapil