Skip to main content

Rakousko – „Každé dítě za mřížemi je příliš mnoho“

By 27. 11. 2019Novinky, Top

Salesiáni na celém světě jsou si vědomi vážnosti případů, kdy jsou vězněny děti a mladí lidé, často za drobné trestné činy, nebo jsou zadržovány v zařízeních, kde jsou jejich práva denně porušována. Četné salesiánské programy přinášejí naději a konkrétní pomoc těmto dětem, které jsou vnějším světem často zapomenuté.

Poprvé v historii byla 18. listopadu zveřejněna velká studie OSN, která upozorňuje na celosvětový problém 7,2 milionu dětí zbavených svobody. Hlavním autorem je rakouský odborník na lidská práva Manfred Nowak. Jeho krajan Reinhard Heiserer ředitel Jugend Eine Welt – Don Bosco Aktion Austria uvítal studii jako nesmírně užitečný nástroj, který přesvědčí odpovědné orgány, že zadržování dětí by mělo být povoleno pouze ve skutečně výjimečných situacích jako opatření poslední instance a že tyto děti potřebují mnohem více pozornosti a péče. „Don Bosco se o chlapce ve vězení hodně staral,“řekl. „Existuje mnoho příběhů, které dokumentují jeho zvláštní zaměření na tuto zranitelnou skupinu mladých lidí.“

Ústředním poselstvím této globální studie je povzbudit státy, aby lépe respektovaly a chránily práva dětí a výrazně snížily počet těch, kdo jsou zbaveni své svobody (v jakémkoli situaci, v níž se nacházejí: nápravná instituce, vězení, centrum pro uprchlíky …) přijetím všech ostatních alternativních opatření.

Cílem studie je dále naznačit, že veřejní činitelé s rozhodovací pravomocí potřebují více uznávat rodiny jako základní jednotku společnosti a jako první odpovědné za vzdělávání dětí. A konečně, studie má v úmyslu podporovat a vyžadovat větší spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami (policie, státní zástupci, soudci, rodiče, sociální služby, profesoři, vychovatelé …), aby byla jasně zohledněna potřeba zajistit harmonický rozvoj nezletilých, se snahou co nejvíce se vyhnout jejich zadržování.

Během výzkumné fáze studie přizvala Jugend Eine Welt několik projektových partnerů, aby vyplnili dotazník týkající se zadržených dětí ulice. Mezi nimi byl P. Jorge Crisafulli, ředitel „Don Bosco Fambul“ ve Freetownu v Sierra Leone, kde je spolu s dospělými vězněno mnoho nezletilých. V minulosti společnost Jugend Eine Welt financovala ve vězení systém zásobování vodou.

„Každé dítě za mřížemi je příliš mnoho,“ řekl Prof. Manfred Nowak během prezentace Globální studie na tiskové konferenci, která se konala ve Vídni v den Mezinárodního dne dětí 20. listopadu. „Studie zjistila, že psychiatrické poruchy se mohou u dětí ve vazbě během zadržení desetkrát zvýšit a vazba souvisí i s předčasnou smrtí propuštěných dětí.“ Studie rovněž zjistila, že v celosvětovém měřítku jsou děti zadržovány ve stále nižším věku a jsou zadržovány na delší časové období.

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS.

Překlad: Jan Kvapil