Skip to main content

Provinciální návštěva a požehnání nového domu komunity v Bulharsku

By 16. 2. 202122 února, 2021Bulharsko, Novinky, Top

Ve dnech 27. ledna – 2. února 2021 nás v Bulharsku navštívila provinciální návštěva složená z provinciála Martina Hobzy, Vojtěcha Sivka a Michala Svobody.

Protože se jednalo o plánovanou vizitaci, tak otec Martin většinu času strávil rozhovory s jednotlivými salesiány, společným hodnocením dosavadní práce a plánováním budoucnosti.

30. ledna jsme oslavili svátek Dona Boska v Kazanlaku, na oslavu dorazil otec biskup Christo Projkov, kněží a sestřičky z celého Bulharska a několik skupinek animátorů. Po mši svaté proběhlo závěrečné kolo celostátní soutěže kvízu o Donu Boskovi. A otcové salesiáni dostali od bulharských skautů vyznamenání – čestný skaut, jako poděkování za jejich podporu a dlouholetou spolupráci.

V odpoledních hodinách za přítomnosti otce provinciála proběhla oslava Dona Boska v Kalitinovu, romské vesničce nedaleko Staré Zagory.

Požehnání nového domu komunity

31. ledna pokračovala oslava svátku Dona Boska ve Staré Zagoře. Po mši svaté a programu se všichni hosté přesunuli na stavbu komunity, školy a kostela. Zde proběhlo slavnostní požehnání domu komunity, kterého se ujal otec provinciál Martin za asistence pana ředitele Petra Cvrkala (Cvrčka).

Jsme vděční, že jsme mohli i v této epidemiologické době takto krásně oslavit svátek dona Boska. V těchto chvílích si zvláště uvědomujeme veliké Boží požehnání a pomoc všech dobrých lidí, kteří nás podporují. A tak Bohu díky! A pokračujeme!

František Jeleček

Více novinek o salesiánském díle v Bulharsku si můžete přečíst v únorovém čísle zpravodaje.