Skip to main content

Přestavba kobyliského centra je hotová

By 24. 5. 2020Novinky, Top

Vstup do Salesiánského centra v Praze-Kobylisích prošel zásadní přestavbou. Nová vstupní hala propojila kostel, sportovní areál, prostory střediska mládeže a dům salesiánů. Nové prostory představuje ve videu salesián Václav Jiráček.

Dlouho plánovaná přestavba započala v květnu 2019 a po necelém roce prošla kolaudací. Cílem stavebních úprav bylo přestavět vstup do centra tak, aby propojoval kostel s klubovnami a domem salesiánů. Zároveň se vstupní hala měla stát místem, kde se lidé budou moci přirozeně setkávat. Dalším důležitým cílem bylo celodenně zpřístupnit kostel. Rekonstrukce také měla odstranit bariéry, vyrovnat podlahy a tím zpřístupnit stávající prostory. Přestavbou prošly i prostory v prvním patře centra, kde sídlí Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA). Nově zde je terasa s výhledem do zahrady.

„S výsledkem jsme spokojeni, vzhledem k našim možnostem se podařilo velké dílo! Osobně pokládám za obdivuhodné to, že z peněz individuálních dárců se podařilo během dvou let pokrýt 6 255 133 Kč, což tvoří téměř třetinu nákladů celé akce,“ hodnotí salesián a ředitel střediska Václav Jiráček.

Vizualizace projektu

Rekonstrukce vstupu do Salesiánského centra byla společným dílem mnoha lidí, kteří tento objekt berou za svůj. Zadání projektu společně tvořili salesiáni, farníci, zaměstnanci střediska nebo i lidé, kteří jen vodí děti do kroužků. Tito všichni přispěli svými nápady, podle kterých projekt zpracoval Ing. arch. Ladislav Svoboda.

„Po pečlivém zpracování podnětů všech zúčastněných máme realizovaný výsledek, který není uspěchaný a nedomyšlený. Samozřejmě vidím i věci, které by mohly být jinak, ale z důvodu např. velké finanční nákladnosti se neuskutečnily. Tak třeba příště při přestavbě za dalších 60 let,“ dodává Václav Jiráček.

Náklady na celý projekt se pohybovaly kolem 20 milionů Kč. Od individuálních dárců se podařilo na rekonstrukci vybrat prostřednictvím veřejné sbírky organizované střediskem mládeže 4 464 021 Kč a prostřednictvím kostelních sbírek 1 791 112 Kč. Dále byla stavba zaplacena z těchto zdrojů: Salesiánská provincie (9 mil. Kč), místní komunita salesiánů (4 mil. Kč), fond oprav (1 130 000 Kč).

Jan Kvapil