Skip to main content

Před 145 lety Don Bosco založil Salesiány spolupracovníky

By 9. 5. 2021Novinky, Top

Před 145 lety, 9. května 1876, založil Don Bosco jako třetí větev salesiánské rodiny sdružení Salesiánů spolupracovníků.

„Milí spolupracovníci, chtěl bych nám všem popřát, abychom i v této ne zcela normální době dokázali přinášet Krista do světa a svědčit tam o jeho lásce. Aby se nám dařilo ve shodě se Stanovami sdružení obohacovat salesiánskou rodinu specifickými hodnotami života ve světě, a současně abychom se uměli zapojovat do společného díla v duchu Dona Boska. Ať si přes pěkných 145 let nadále udržíme mladého ducha.“ – Honza Macoun, koordinátor Salesiánů spolupracovníků (ASC)

Don Bosco od samého počátku zapojoval laiky do salesiánského díla práce s dětmi a mladými. Založení Salesiánů spolupracovníků bylo cestou, jak je ještě více ukotvit v salesiánské rodině a jak rozšířit salesiánkou myšlenku do celého světa a do prostředí, kam se běžně nedostanou salesiáni kněží, koadjutoři a sestry salesiánky. Dnes je po celém světě na 27 tisíc spolupracovníků.

Salesiáni spolupracovníci jsou lidé, kteří přijali salesiánské hodnoty jako svůj životní program. Žijí ve svých rodinách, mají civilní zaměstnání a snaží se následovat ideály Dona Boska. Salesiánem spolupracovníkem se člověk stane po několikaleté přípravě složením slibu, že bude žít v církvi v salesiánském duchu a spolupracovat se salesiánskou rodinou. V České republice je více než 600 spolupracovníků. Setkávají se v místních společenstvích, kde se společně modlí a navzájem se podporují ve svém poslání.

Jan Kvapil