Skip to main content

Před 105 lety se narodil salesián, misionář a učitel Jan Med

By 13. 4. 202115 dubna, 2021Novinky, Top

Tento týden si salesiánská rodina připomíná 105 let od narození salesiána P. Jana Meda, který jako misionář v devatenácti letech odjel do Indie a celý svůj život zasvětil službě místním lidem. Udělal mnoho práce pro jejich vzdělání – učil děti chudých rolníků, zakládal školy, podílel se na založení univerzity, psal a vydával knihy.

Jan Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě a zemřel před deseti lety, 25. ledna 2011 v Indii. Salesiánská misijní organizace SADBA letos na svých stránkách připomíná jeho výjimečný život prostřednictvím seriálu článků Medový rok. Texty jsou doplněny grafikami znázorňujícími jednotlivé životní etapy Jana Meda, dobovými fotografiemi a dokumentárními záběry.

Jan Med, rodák z Jihlavy, se narodil do chudé, ale velmi početné rodiny (měl sedm sourozenců) roku 1916. Do školy byl poslán do Fryštáku k salesiánům, což jej ovlivnilo natolik, že roku 1933 odešel do noviciátu na Slovensko a rok poté složil první řeholní sliby. Své poslání viděl ale jinde. Roku 1935 odjel do Itálie a poté na palubě dálkového parníku odplul do Indie. Nejprve působil v jižních provinciích a ve složitých válečných časech byl vysvěcen na kněze a poslán do nejrůznějších koutů jižní a střední Indie. V 70. letech dostal příkaz, aby se přesunul na severovýchod.

Na svůj skútr naložil to nejcennější co měl – psací stroj a vydal se na dalekou 630 km dlouhou cestu. V komunitě v Manipuru se učil domorodé jazyky, objížděl odlehlé venkovské vesničky, kde zakládal školy a vyučoval děti chudých rolníků, kteří si nemohli dovolit své děti posílat do  škol ve městech.

  • Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou.
  • Pracoval také na založení teologické university v Bangalore a university Dona Boska v Maram.
  • Napsal mnoho knih a jeho sborníku duchovních písní se dosud prodalo přes 100.000 výtisků, děti z nich zpívají dodnes.

Jan Med zemřel roku 2011 a v místních, kteří o něm dodnes říkají, že je svatý muž, zanechal velkou naději na vzdělání.

Převzato ze SADBA.org